59

ABET

abet-logo2
İTÜ Tekstil Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org(Kriter: Tekstil Mühendisliği).  
İlgili Linkler:

Tekstil Mühendisliği Lisans Programının Vizyonu (Özgörüşü)

Tekstil mühendisliği ve ilgili alanlarda uluslararası düzeyde eğitim veren ve araştırma yapan,  ulusal gereksinmelere uygun bilimsel ve teknolojik gelişmenin toplumun hizmetine sunulmasında öncü rolü olan bir kurum olma özelliğini sürdürmektir.

Tekstil Mühendisliği Lisans Programının Misyonu (Özgörevi)

Çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme olanaklarını uluslararası düzeyde sunarak, mesleki bilgi ve becerilerini insanlığın, toplumun ve endüstrinin gereksinimleri ve ilerlemesi doğrultusunda kullanabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre kendini yenileyebilen, mesleğin sosyal, etik ve ekonomik boyutlarının ve sorumluluğunun bilincinde, lider ve yaratıcı tekstil mühendisleri, moda tasarımcıları ve tekstil pazarlamacıları yetiştirmek, tekstil ile ilgili alanlarda temel, uygulamalı ve çok disiplinli araştırmalarla ulusal ve endüstriyel gelişmeye hizmet etmektir.

Program Eğitim Amaçları

Program eğitim amaçları, paydaşların gereksinimlerini yansıtmakta ve paydaşlarımız tarafından gözden geçirilerek, onaylanmaktadır. 

Bu çerçevede eğitim amaçlarımız kapsamında;
1. Mezunlarımız, tekstil üretim süreçlerini yönetecek, tekstil mühendisliği problemlerini tanımlayacak ve çözecektir. 
2. Mezunlarımız, küresel ve yerel tekstil işi organizasyonlarında etkin roller alacaktır. 
3. Mezunlarımız, çevreyi ve sağlığı gözeten, ekonomi, zenginlik ve kalite sunan, talep edilen tekstil esaslı ürünlerin, sistemlerin veya süreçlerin ortaya çıkmasını sağlayacak çok disiplinli tasarım faaliyetlerini yürütecektir. 
4. Mezunlarımız, yaşam boyu öğrenimlerini ve sürekli kişisel gelişmelerini sürdürecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edecek, tekstil mühendisliği alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri başlatacak veya yürütecektir.

Öğrenci Çıktıları (a - k)

a. Matematik, fen bilimleri ve  mühendislik bilgilerini  mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
b. Tekstil mühendisliği ile ilgili alanlarda deney tasarlama ve yürütme, sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
c. Bir tekstil sistemini, sistem bileşenini, ürünü ya da prosesi; ekonomi, çevre, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
d. Çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi
e. Tekstil  Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formule etme ve çözme becerisi
f. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma
g. Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin  iletişim kurabilme becerisi
h. Tekstil mühendisliği uygulamalarının küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal alandaki etkilerini anlamaya yönelik kapsamlı bilgi
i. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, kendini sürekli yenileme ve eleştirel düşünme becerisi
j. İş hayatını bütünleyen ve tekstil mühendisliğinin uygulandığı sektörleri etkileyen güncel konularda bilgi
k. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknik, birikim ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

Tekstil Mühendisliği Lisans Programında Sürekli Kalite İyileştirme Çevrimleri

ŞEKİL

Kayıtlı Öğrenci ve Mezun Bilgileri (2009-2017)

Akademik Yıl

Üniversite Giriş Sınavı

Kaydolan Öğrenci Sayısı

 

 

Mezun Öğrenci Sayısı

Sayısal Skor

Sıralama

Min.

Maks.

Min.

Maks.

Ortalama

2016-2017

367,442

426,98

72019

33281

60678

61

-

2015-2016

351,534

390,452

62252

36842

55322

62

55

2014-2015

361,106

422,358

61705

28052

53652

72

43

2013-2014

357,841

442,631

60792

23900

52495

71

48

2012-2013

398,057

439,671

53059

30852

46333

72

55

2011-2012

422,291

477,973

54595

25166

46648

71

65

2010-2011

423.638

477.096

58796

27477

47081

71

52

2009-2010

319.444

335.984

42670

21929

35635

72

50

Ders Planı
  

%30 İngilizce Ders Planı (2010 Yılı Öncesi Girişli Öğrenciler için) 
%100 İngilizce Ders Planı (2010 Yılı Sonrası İngilizce Bölüme Giren Öğrenciler için)

Danışma Kurulu

1.İsmail Gülle-ITHIB

2.Hikmet Tanrıverdi-ITKIB

3.Emine Açılan- İTKİB

4.Ahmet Şişman- İTKİB

5.Tamer Pala-İTHİB

6.Ahmet Öksüz-KİPAŞ

7.Ümit Özüren-İTHİB

8.Mehmet Kumbaracı-TGSD

9.Cem Negrin-TGSD

10.Hadi Karasu-TGSD

11.Şeref Fayat-TGSD (system Denim)

12.Cevdet Karahasanoğlu-TGSD (Pameks Giyim)

13.Toygar Narbay-TGSD (Narkonteks Tekstil)

14.Murat Aydın-TGSD (Modega)

15.Ahmet Bora Kocaman-Adana Sanayi Odası

16.Fevzi Torolsan- Eğitim İktisat Kurulu Başkan Yardımcısı

17.Dr. Vehbi Canpolat- TTTSD

18.Burak Çelet- BMD

19.Ekrem Utku-BMD

20.Bülent Alkanlı-PERSEUS

21.Süleyman Orakçıoğlu- ORKA, Damat Giyim

22.Zehra  Ülger-ARÇELİK

23.Önder Balioğlu-ARÇELİK

24.Kadir Cesur-INVISTA

25.Samir Sadıkoglu-ETF

26.Murat Yıldırım-YÜNSA

27.Arzu Kaprol-Moda Tasarımcısı

28.İpek Tohumcu-Moda Tasarımcısı

29.Temel Erikçi-LI&FUNG

30.Ebru Karakoç-ORTA ANADOLU TEKSTİL

31.Aylin Çetin-BESTSELLER

32.Ertürk Kurtça-ZORLU

33.Gülfem Oral Ekinci-PREMIERVIZYON

34.Hanife Akdee-ENA Tekstil

35.Kahraman Güveri- MAYER Mümessillik

36.Okyay Mızrak-SETKA ÖRME

37.Abdi Köse-AKDOKU Tekstil

38.Necip Güney- Teknik Fuarcılık

39.Cemal Bayazıt- İHKİB

40.Şenol Dallı- LC WAIKIKI

41.Akgül Şahin Mican- BESTSELLER/TEKSTİL