59

Hazırgiyim Perakende ve Moda Yönetimi Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı

Hazırgiyim Perakende ve Moda Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı


  • Genel Bilgiler

  • Hazırgiyim Perakende ve Moda Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Vizyonu (Özgörüşü)

  • Hazırgiyim Perakende ve Moda Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Misyonu (Özgörevi)

  • Program Eğitim Amaçları

  • Programa Ait Çıktılar

  • Ders Planı

  • Program Danışma Kurulu