59

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği Bölümü

Genel Bilgiler

Türkiye’nin endüstriyel kalkınmasına istihdam olanaklarına ve ticaretine önemli katkıda bulunan tekstil sanayii, teknolojik yenilenme, teknik bilgi ve deneyim birikimi sayesinde ülkemizin en gelişmiş ve modern sanayi kolu haline gelmiştir. Dışa açık yapısında yabancı sanayi ile iç içe çalışmaktadır. Küreselleşen dünyanın önde gelen ülkelerinde Türk tekstil ürünleri kullanılmaktadır.

Tekstil Mühendisliği öğretiminde İstanbul’da ilk ve tek olan bölümümüz tekstil sanayinin gereksinimlerini dikkate alarak programlarını yenilemekte, sanayicinin beklentilerine uygun temel bilgileri sağlam, bilgiye ulaşmasını öğrenmiş, kendisini yenileyebilen, araştırmacı, analitik düşünce yapısına sahip, sentez yapabilen, meslek ahlakını kavramış, çevresi ile kolay iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi, çalışkan mühendisler yetiştirmektedir.

Bir tekstil mühendisi, iplik, kumaş ve hazır giyim ürünlerinin beklenen özelliklerine uygun hammadeyi seçmek, bu hammaddenin işlenmesinde kullanılan makinaların uygun çalışma şartlarını belirtmek ve kontrol etmek, üretim verimliliği ve ürün kalitesini etkileyen koşulları analiz etmek, problemleri çözmek ve şartları iyileştirmekle uğraşır. Bu nedenle İ.T.Ü’lü tekstil mühendisleri, tekstil materyalının davranış ve özellikleri, tekstil teknolojisinde mevcut makinaların fonksiyonları ve gerekli işletme bilgileriyle donatılır.

Tekstil Mühendisliği Bölümü, Türkiye’nin en modern tekstil laboratuarına sahiptir ve öğrencilerine bu laboratuarda uygulama ve araştırma yapma olanağı sunmaktadır.

Her sene yaklaşık 70 öğrenci Tekstil Mühendisliği Programına alınmakta; 2015-16 Akademik yılında ise toplam 451 öğrenci programa kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır.

Tekstil Mühendisliği Bölümü Vizyonu (Özgörüşü)

Tekstil mühendisliği ve ilgili alanlarda uluslararası düzeyde eğitim veren ve araştırma yapan,  ulusal gereksinmelere uygun bilimsel ve teknolojik gelişmenin toplumun hizmetine sunulmasında öncü rolü olan bir kurum olma özelliğini sürdürmektir.  

Tekstil Mühendisliği Bölümü Misyonu (Özgörevi)

Çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme olanaklarını uluslararası düzeyde sunarak, mesleki bilgi ve becerilerini insanlığın, toplumun ve endüstrinin gereksinimleri ve ilerlemesi doğrultusunda kullanabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre kendini yenileyebilen, mesleğin sosyal, etik ve ekonomik boyutlarının ve sorumluluğunun bilincinde, lider ve yaratıcı tekstil mühendisleri, moda tasarımcıları ve tekstil pazarlamacıları yetiştirmek, tekstil ile ilgili alanlarda temel, uygulamalı ve çok disiplinli araştırmalarla ulusal ve endüstriyel gelişmeye hizmet etmektir.

Program Eğitim Amaçları

Program eğitim amaçları, paydaşların gereksinimlerini yansıtmakta ve paydaşlarımız tarafından gözden geçirilerek, onaylanmaktadır. 

Bu çerçevede eğitim amaçlarımız kapsamında;
 1. Mezunlarımız, tekstil üretim süreçlerini yönetecek, tekstil mühendisliği problemlerini tanımlayacak ve çözecektir.
2. Mezunlarımız, küresel ve yerel tekstil işi organizasyonlarında etkin roller alacaktır. 
3. Mezunlarımız, çevreyi ve sağlığı gözeten, ekonomi, zenginlik ve kalite sunan, talep edilen tekstil esaslı ürünlerin, sistemlerin veya süreçlerin ortaya çıkmasını sağlayacak çok disiplinli tasarım faaliyetlerini yürütecektir.
4. Mezunlarımız, yaşam boyu öğrenimlerini ve sürekli kişisel gelişmelerini sürdürecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edecek, tekstil mühendisliği alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri başlatacak veya yürütecektir.

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar)

a. Matematik, fen bilimleri ve  mühendislik bilgilerini  mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi

b. Tekstil mühendisliği ile ilgili alanlarda deney tasarlama ve yürütme, sonuçlarını analiz etme ve  yorumlama becerisi

c. Bir tekstil sistemini, sistem bileşenini, ürünü ya da prosesi; ekonomi, çevre, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

d. Çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi

e. Tekstil  Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formule etme ve çözme becerisi

f. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma

g. Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin  iletişim kurabilme becerisi

h. Tekstil mühendisliği uygulamalarının küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal alandaki etkilerini anlamaya yönelik kapsamlı bilgi

i. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, kendini sürekli yenileme ve eleştirel düşünme becerisi

j. İş hayatını bütünleyen ve tekstil mühendisliğinin uygulandığı sektörleri etkileyen güncel konularda bilgi

k. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknik, birikim ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

Ders Planı

Ders Planları ile ilgili detaylı bilgilere bu linklerden erişebilirsiniz:

%30 İngilizce Ders Planı (2010 Yılı Öncesi Girişli Öğrenciler için)

%100 İngilizce Ders Planı (2010 Yılı Sonrası İngilizce Bölüme Giren Öğrenciler için)

AUTEX (Association of Universities for Textiles)


logo_autex


Tekstil Mühendisliği Bölümümüz Kasım 2006'da AUTEX'e üye olmuştur.

1994 yılında kurulan Autex, tekstil eğitimi ve araştırmalarında uluslararası üne sahip üniversitelerin bir araya geldiği disiplinlerarası bir organizasyondur.
Avrupa ve ABD'den 30 ayrı üniversite Autex'e üyedir. 
Autex'in misyonu " seviyeli tekstil eğitimi ve araştırmasında işbirliğini kolaylaştırmak" olarak belirlenmiştir.

Daha fazla bilgi için:  
www.autex.org

Kayıtlı Öğrenci ve  Mezun Verileri

Kayıtlı Öğrenci Sayısı


2016-2017 ; 61 öğrenci kayıt olmuştur.

2016- 2017; Toplam ögrenci sayisi 446 (%100 İngilizce programdaki ögrenci sayısı 398 ve %30 İngilizce programdaki ögrenci sayısı 48)

Mezun Öğrenci Sayıları

2015-2016; 55 öğrenci
2014-2015;
43 öğrenci
2013-2014; 42 öğrenci

17 öğrenci güz, 28 öğrenci bahar ve 10 öğrenci de yaz döneminde olmak üzere 2015-2016 akademik yılında Tekstil Mühendisliği Lisans programından toplam 55 öğrenci mezun olmuştur.

Tekstil Mühendisliği Tanıtım Broşürü

 Tekstil Mühendisliği Lisans Programı (Akreditasyon)

abet-logo2
İTÜ Tekstil Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org(Kriter: Tekstil Mühendisliği).