59

Bitirme Tasarım Projesi

1

Bitirme Tasarım Projesi (BTP) Yazim Esaslarına (Tez Formatı) uygun şekilde tezlerinizi hazırlamayı unutmayınız.

Bitirme Tasarım Projesini özetleyen A2 sayfa boyutunda (420 X 594 Mm) renkli bir poster de hazırlanarak; proje ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. 

(Posterler bağımsız tasarım olabilir ancak posterlerde mutlaka İTÜ logo'su ve Fakulte/Bölüm isminin posterde bulunmasi esastır.)
Bitirme Tasarım Projeleri 3 Nüsha halinde ve 1 Cd ile birlikte teslim edilir. Her bir nüsha üzerinde danışman Öğretim Üyesinin (veya üyelerinin) imzası bulunmalıdır.

Teslim edilen projeler değiştirilmek için geri alınamaz.

 İlgili Dökümanlar

Proposal for the Senior Design Project_eng example

BTP Ogretim Uyesi_Oneri Formu_TR_Ornek
SDP_Thesis_Format
TEK_SDP ThesisTemplate
TEK_BTPTezFormati-_TUR