59

Vizyon-Misyon

Vizyon Misyon

Fakülte Vizyonu (Özgörüşü)

Tekstil bilimi, teknolojisi ve tasarımı alanlarında öncü, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Fakülte Misyonu (Özgörevi):

Uluslararası ve nitelikli eğitim ve araştırma olanakları sunarak; 
• toplum ve sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda sorumluluk ve görev alabilecek,
• meslek problemlerini gerçekçi kısıtlar altında çözmeye yönelik mesleki bilgi ve beceriye sahip, 
• alanında ürün, sistem veya süreç tasarımları yapabilen,
• ekip çalışmasına yatkın, 
• yaratıcı ve çağdaş, 
• etik sorumluluğa ve liderlik vasfına sahip, 
tekstil mühendisleri, moda tasarımcıları ve tekstil pazarlamacıları yetiştirmektir.