59
imkanlar
29
Eyl 2019
Jean Monnet Burs Programı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programı ile 2020-2021 akademik yılında yaklaşık 160 kişiye AB üyesi ülkelerde yüksek lisans öğrenimi görme veya araştırma programlarına katılma imkanı sunulmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB​ müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlayan burs programı için başvurular 5 Kasım 2019 tarihinde sona erecektir.

2020-2021 akademik yılında 160 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

  • üniversitelerin akademik ve idari personeli
  • üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora) öğrencileri
  • kamu çalışanları (kamu tüzel kişiliğine haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)
  • özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)

başvuruda bulunabilir.

Bursiyerler süresi en az 3 (üç), en fazla 12 (on iki) ay olan lisansüstü veya araştırma programlarına katılabilecektir. 

Üniversitemiz Maden Fakültesi İhsan Ketin Salonunda 10 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00’da Jean Monnet Burs Programı hakkında bilgi günü düzenlenecektir.