59
imkanlar
04
Ara 2020
DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Tekstil Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu Toplantısı 03.Aralık.2020 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara İTÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü sekiz yarıyıllık ders planı, çift anadal ve yandal programları, uluslararası akademik anlaşmalar, stajlar, pandemi sürecinde uzaktan eğitim ve çevrimiçi staj hakkında bilgi verildi. Toplantıda ayrıca Eğitimde Kalite Güvence ve Akreditasyon (ABET) kapsamında “Yeni Öğrenci Çıktıları” hakkında katılımcılar bilgilendirildi.  

1234