59

Doktor Araştırma Görevlileri

Araş. Gör. Dr. İlkay Özsev YÜKSEK


ilkay-ozsev

Telefon: (+90 212) 293 1300 /2588
E-posta: yukseki@itu.edu.tr
Çalışma alanları: Hava filtrasyonu, Koruyucu giysiler, Nanolifler, Nanokompozitler, Dokusuz yüzeyler, Teknik tekstiller
İTÜ Akademi: http://www.akademi.itu.edu.tr/yukseki/