59

ABET

abet-logo2
İTÜ Tekstil Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org(Kriter: Tekstil Mühendisliği).  İlgili Linkler:

ABET-Why Accreditation Matters
ABET-Accreditation Step by Step
ABET-Accredited Program Search

Tekstil Mühendisliği Lisans Programının Vizyonu (Özgörüşü)

Tekstil mühendisliği ve ilgili alanlarda uluslararası düzeyde eğitim veren ve araştırma yapan,  ulusal gereksinmelere uygun bilimsel ve teknolojik gelişmenin toplumun hizmetine sunulmasında öncü rolü olan bir kurum olma özelliğini sürdürmektir.

Tekstil Mühendisliği Lisans Programının Misyonu (Özgörevi)

Çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme olanaklarını uluslararası düzeyde sunarak, mesleki bilgi ve becerilerini insanlığın, toplumun ve endüstrinin gereksinimleri ve ilerlemesi doğrultusunda kullanabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre kendini yenileyebilen, mesleğin sosyal, etik ve ekonomik boyutlarının ve sorumluluğunun bilincinde, lider ve yaratıcı tekstil mühendisleri, moda tasarımcıları ve tekstil pazarlamacıları yetiştirmek, tekstil ile ilgili alanlarda temel, uygulamalı ve çok disiplinli araştırmalarla ulusal ve endüstriyel gelişmeye hizmet etmektir.

Program Eğitim Amaçları

Program eğitim amaçları, paydaşların gereksinimlerini yansıtmakta ve paydaşlarımız tarafından gözden geçirilerek, onaylanmaktadır. 

Bu çerçevede eğitim amaçlarımız kapsamında;
1. Mezunlarımız, tekstil üretim süreçlerini yönetecek, tekstil mühendisliği problemlerini tanımlayacak ve çözecektir. 
2. Mezunlarımız, küresel ve yerel tekstil işi organizasyonlarında etkin roller alacaktır. 
3. Mezunlarımız, çevreyi ve sağlığı gözeten, ekonomi, zenginlik ve kalite sunan, talep edilen tekstil esaslı ürünlerin, sistemlerin veya süreçlerin ortaya çıkmasını sağlayacak çok disiplinli tasarım faaliyetlerini yürütecektir. 
4. Mezunlarımız, yaşam boyu öğrenimlerini ve sürekli kişisel gelişmelerini sürdürecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edecek, tekstil mühendisliği alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri başlatacak veya yürütecektir.

Öğrenci Çıktıları (a - k)

a. Matematik, fen bilimleri ve  mühendislik bilgilerini  mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
b. Tekstil mühendisliği ile ilgili alanlarda deney tasarlama ve yürütme, sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
c. Bir tekstil sistemini, sistem bileşenini, ürünü ya da prosesi; ekonomi, çevre, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
d. Çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi
e. Tekstil  Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formule etme ve çözme becerisi
f. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma
g. Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin  iletişim kurabilme becerisi
h. Tekstil mühendisliği uygulamalarının küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal alandaki etkilerini anlamaya yönelik kapsamlı bilgi
i. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, kendini sürekli yenileme ve eleştirel düşünme becerisi
j. İş hayatını bütünleyen ve tekstil mühendisliğinin uygulandığı sektörleri etkileyen güncel konularda bilgi
k. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknik, birikim ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

Tekstil Mühendisliği Lisans Programında Sürekli Kalite İyileştirme Çevrimleri

şekil77beec4aceeb6433bf21ff0000f8c30d

Kayıtlı Öğrenci ve Mezun Bilgileri (2009-2019)

Akademık Yıl Üniversite Giriş Sınavı Kaydolan Öğrenci Sayısı Mezun Öğrenci Sayısı
Sayısal Skor Sıralama
Min. Maks. Min. Maks. Ortalama
2018-2019 348,872 414,948 93029 42909 67969
2017-2018 355,195 400,388 79905 45204 62554 70 53
2016-2017 367,442 426,08 72019 33281 60678 69 61
2015-2016 351,534 390,452 62252 36842 55322 72 53
2014-2015 361,106 422,358 61705 28052 53652 72 43
2013-2014 357,841 442,631 60792 23900 52495 71 48
2012-2013 398,057 439,671 53059 30852 46333 72 55
2011-2012 422,291 477,973 54595 25166 46648 71 65
2010-2011 423,638 477,096 58796 27477 47081 71 52
2009-2010 319,444 335,984 42670 21929 35635 72 50


Ders Planı

%30 İngilizce Ders Planı (2010 Yılı Öncesi Girişli Öğrenciler için) 
%100 İngilizce Ders Planı (2010 Yılı Sonrası İngilizce Bölüme Giren Öğrenciler için) 
  

Danışman Kurulu

1. İsmail Gülle  ITHIB
2. Hikmet Tanrıverdi ITKIB
3. Emine Açılan
İTKİB
4.  Ahmet Şişman
İTKİB
5.  Tamer Pala
İTHİB
6. Ahmet Öksüz
KİPAŞ
7.  Ümit Özüren
İTHİB
8.  Mehmet Kumbaracı  TGSD
Cem Negrin
TGSD
10.  Hadi Karasu
TGSD
11.  Şeref Fayat
TGSD (system Denim)
12.  Cevdet Karahasanoğlu
TGSD (Pameks Giyim)
13.  Toygar Narbay
TGSD (Narkonteks Tekstil)
14.  Murat Aydın
TGSD (Modega)
15.  Ahmet Bora Kocaman Adana Sanayi Odası
16.  Fevzi Torolan Eğitim İktisadi Kurulu Başkan Yardımcısı 
17.  Dr. Vehbi Canpolat  TTTSD 
18.  Burak Çelet  BMD 
19. Ekrem Utku  BMD
20.  Bülent Alkanlı  PERSEUS 
21.  Süleyman Orakçıoğlu ORKA, Damat Giyim
22.  Zehra Ülger ARÇELİK 
23.  Önder Balioğlu ARÇELİK 
24.  Kadir Cesur INVISTA 
25.  Samir Sadıkoğlu ETF 
26.  Murat Yıldırım YÜNSA 
27.  Arzu Kaprol Moda Tasarımcısı 
28.  İpek Tohumcu Moda Tasarımcısı 
29.  Temel Erikçi LI&FUNG 
30.  Ebru Karakoç ORTA ANADOLU TEKSTİL 
31.  Aylin Çetin BESTSELLER 
32.  Ertürk Kurkça ZORLU 
33.  Gülfem Oral Ekinci PREMIERVIZYON 
34.  Hanife Akdee ENA Tekstil 
35.  Kahraman Güveri MAYER Mümessillik 
36.  Okyay Mızrak  SETKA ÖRME 
37.  Abdi Köse  AKDOKU Tekstil 
38.  Necip Güney  Teknik Fuarcılık 
39.  Cemal Bayazıt İHKİB 
40. Şenol Dallı  LC WAIKIKI
41.  Akgül Şahin Mican BESTSELLER/TEKSTİL