59
38

Vizyon - Misyon

 

Fakülte Vizyonu (Özgörüşü)

Tekstil bilimi, teknolojisi ve tasarımı alanlarında öncü, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Fakülte Misyonu (Özgörevi)

Uluslararası ve nitelikli eğitim ve araştırma olanakları sunarak; 
• toplum ve sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda sorumluluk ve görev alabilecek,
• meslek problemlerini gerçekçi kısıtlar altında çözmeye yönelik mesleki bilgi ve beceriye sahip, 
• alanında ürün, sistem veya süreç tasarımları yapabilen,
• ekip çalışmasına yatkın, 
• yaratıcı ve çağdaş, 
• etik sorumluluğa ve liderlik vasfına sahip, 
tekstil mühendisleri, moda tasarımcıları ve tekstil pazarlamacıları yetiştirmektir.