59
imkanlar
20
Kas 2020
İTÜ Staj Genel Esasları'nda Yapılan Düzenleme

İTÜ Staj Genel Esasları'nda Yapılan Düzenleme

Esasların 12 inci maddesinde yer alan haftalık çalışma günü sayısı “iki” olarak değiştirilmiştir. Söz konusu madde “Öğrenciler bir iş yeri veya kurumda en az 10 çalışma günü olmak üzere, haftada en az iki çalışma günü olacak şekilde staj yapabilirler.” şeklinde düzenlenmiştir.

Esaslara  eklenen  geçici madde: "Pandemi koşulları nedeniyle yarıyıl süresince, bölüm tarafından kabul edilen stajlar çevrimiçi (iş yerine gitmeden) yürütülür. İmzaları tamamlanmış staj dokümanlarının staj komisyonlarına/fakültelere elektronik olarak iletilmesi işlemlerin yürütülmesi açısından yeterli olacaktır."