59
imkanlar
03
Ara 2020
Danışma Kurulu Toplantısı

Tekstil Mühendisliği Programı lisans eğitim planının durum değerlendirmesi için Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, fakültemiz akademisyenleri ve Danışma Kurulu üyelerimiz çevrim içi platformda bir araya geldi.

Toplantı gündeminde Tekstil Mühendisliği Programımızın ders planı, çift anadal ve yandal programları, uluslararası akademik anlaşmalar, stajlar, pandemi sürecinde uzaktan eğitim ve çevrimiçi staj ve uygulamalı eğitim gibi birçok konu başlığı yer aldı. Ayrıca Eğitimde Kalite Güvence ve Akreditasyon (ABET) kapsamında “Yeni Öğrenci Çıktıları” katılımcılarla paylaşıldı.  

Katılımcılarımızın geri bildirimleri dahilinde Tekstil Mühendisliği Lisans Programımıza dair iyileştirmeler üzerine çalışmalara başlandı.


1234