Dekanlık

Bölüm Başkanlığı

İdari Personel

Teknik Personel

  • Laboratuvar Yönetici Yardımcısı/ TÜRKAK Kimya Lab. 1 - Yüksek Kimyager Seval ŞENER BAYSAL