59

Çift Anadal ve Yandal Programları

Çift Anadal Programları (ÇAP)

 • Çap Kriterleri

  İTÜ Tekstil Teknolojisi ve Tasarımları Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümünde ÇAP (Çift Ana Dal) yapmak için başvuran adayların seçiminde dikkat edilecek noktaların listesi aşağıda verilmiştir;

  Aday belirlemede dikkat edilen  noktalar:

  Her öğretim yılında toplam 5 öğrenci ÇAP uygulaması için kabul edilecektir.
  Bunların dağılımı (Asil liste için geçerli olmak üzere):

  • 3. yy için 3 öğrenci (2.yıl)
  • 5 yy. için 2 öğrenci (3.yıl)

  Her bölümden en çok 1 (bir) öğrenci alınacaktır. Birden fazla bölümü bulunan Fakültelerden en çok 2 öğrenci alınacaktır.
  Öğrencilerin seçiminde, kontenjan, not ortalamaları ve bölüm tercih sırası dikkate alınacaktır. Eşitlik halinde, LYS sınav sonucu dikkate alınabilir.
  Kontenjanın doldurulamaması durumunda yine yukarıdakiler dikkate alınarak (listede olmak şartıyla) yedek liste belirlenecektir.
  Tekstil Mühendisliği Bölümünde ÇAP için başvuran öğrencilerin bağlı bulunduğu Bölümlere ait tercih sırası aşağıda verilmiştir:

  1. Kimya Mühendisliği
  2. Elektronik Mühendisliği
  3. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
  4. Makine Mühendisliği
  5. Bilgisayar Mühendisliği
  6. Endüstri Mühendisliği
  7. İşletme Mühendisliği
  8. Çevre Mühendisliği
  9. Elektrik Mühendisliği
  10. Kimya Lisans(Fen-Edebiyat)

Yönetmelik ve Senato Esasları

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (YÖK Yönetmeliği)
İTÜ Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi
İTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
İTÜ Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal %30 ve %100 İngilizce Programlar Arasındaki Geçişlerde Uygulanacak Kurallar

Lisans Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuruları
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuru Bilgileri

Lisans Yatay Geçiş, ÇAP, Yandal Süreci 

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Yatay Geçiş, ÇAP, Yandal SüreciDenklik Belgesi 

Daha önce yurt dışında bir üniversitede okumuş ve üniversitemize yatay geçiş yapmak ya da lisansüstü başvuruda bulunmak isteyenler Yükseköğretim Kurulu’nun http://www.yok.gov.tr/ internet adresinden denklik başvurusunda bulunabilirler.


ÇAP, YANDAL, YATAY GEÇİŞ 

Yönetmelik ve Senato Esasları

 Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (YÖK Yönetmeliği)

 İTÜ Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi

 İTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

 İTÜ Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal %30 ve %100 İngilizce Programlar Arasındaki Geçişlerde Uygulanacak Kurallar


Lisans Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuruları

 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuru Bilgileri


Lisans Yatay Geçiş, ÇAP, Yandal Süreci 

 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Yatay Geçiş, ÇAP, Yandal Süreci


 YATAY GEÇİŞ

 2013-2014 Akademik Yılı Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş taban ve tavan not ortalamalar

 2012-2013 Akademik Yılı Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş taban ve tavan not ortalamalar

 2011-2012 Akademik Yılı Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş taban ve tavan not ortalamalar


 ÇAP

 ÇAP Programları

 ÇAP Öğrencileri İçin Ders Kayıt Formu

 2013-2014 Akademik Yılı ÇAP taban ve tavan not not ortalamalar

 2012-2013 Akademik Yılı ÇAP taban ve tavan not not ortalamalar

 2011-2012 Akademik Yılı ÇAP taban ve tavan not not ortalamalar


 YANDAL

 Yandal Programları

 2013-2014 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar

 2012-2013 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar

 2011-2012 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar


Denklik Belgesi 

Daha önce yurt dışında bir üniversitede okumuş ve üniversitemize yatay geçiş yapmak ya da lisansüstü başvuruda bulunmak isteyenler Yükseköğretim Kurulu’nun http://www.yok.gov.tr/ internet adresinden denklik başvurusunda bulunabilirler.