59

Danışma Kurulu

Tekstil Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu Toplantısı 03.Aralık.2020 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara İTÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü sekiz yarıyıllık ders planı, çift anadal ve yandal programları, uluslararası akademik anlaşmalar, stajlar, pandemi sürecinde uzaktan eğitim ve çevrimiçi staj hakkında bilgi verildi. Toplantıda ayrıca Eğitimde Kalite Güvence ve Akreditasyon (ABET) kapsamında “Yeni Öğrenci Çıktıları” hakkında katılımcılar bilgilendirildi.  

1234

Danışma Kurulu

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu’ndan 3 üye

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu’ndan 3 üye

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu’ndan 3 üye

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) Yönetim Kurulu’ndan 2 üye

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'ndan 2 üye

İTÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü Mezunlarından 2 üye