59

Akademik Personel 

Fakültemiz bünyesinde görev yapmakta olan 13 Profesör; 8 Doçent; 3 Doktor Öğretim Üyesi; 4 Öğretim Görevlisi, 2 Doktor Araştırma Görevlisi, 12 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Akademik Personelin iletişim bilgileri ve araştırma alanlarına ilgili başlık altında ulaşabilirsiniz. 

Profesörler

Doçentler

Dr. Öğretim Üyeleri

Öğretim Görevlileri

Araştırma Görevlisi Doktorlar


Araştırma Görevlileri