TÜBİTAK 1001 Proje Sonuçları Açıklandı

by Suzan Özdemir | Tem 09, 2021

Tübitak 1001 Projeleri 2021 I. Dönem başvuru sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanmış olup değerlendirmeye alınan 2233 projenin, 247’si kabul edilmiştir. Desteklenen projelerin 12’si İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri yürütücülüğünde olup, bu projelerin ikisi fakültemiz öğretim üyeleri Doç. Dr. Alper Gürarslan ve Dr. Öğr. Üyesi İpek Yalçın Eniş’ aittir.

Projenin adı: Kavak Liflerinin Sürdürülebilir Elektronik, Koruyucu ve Tıbbi Tekstil Uygulamaları
Proje Yürütücüsü:
Doç. Dr. Alper Gürarslan
Proje Ekibi:
Fakültemizden Doç. Dr. Özgür Atalay’ın yer aldığı projede, Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünden araştırmacılar da yer almaktadır.
Proje Özeti:
Projede şu an için hiçbir üründe kullanılmayan doğal bir malzeme olan kavak lifleri yüksek katma değerli işlevsel tekstil ürünlerine dönüştürülecektir. Bu amaç doğrultusunda kavak liflerinden elektronik tekstil ve tıbbi tekstil ürünleri geliştirilecektir. 3 yıl sürecek olan projede 3 lisansüstü öğrencisi desteklenecektir.


kavak lifi jpeg

Projenin adı: Biyobozunur polimerik liflerden üretilmiş çift katmanlı küçük kalibreli vasküler greftlerin domuz karotis arterine uzun dönem implantasyonu ile otogreft oluşumunun gözlenmesi ve pre-klinik sürecin bütünsel analizi
Proje Yürütücüsü:
Dr. Öğr. Üyesi İpek YALÇIN ENİŞ
Proje Ekibi:
Fakültemizden Öğr. Gör. Dr. Hande Sezgin, Araş. Gör. Janset Öztemur ve Araş. Gör. Suzan Özdemir’in yer aldığı projede, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi araştırmacıları da yer almaktadır.
Proje Özeti:
Proje kapsamında, biyobozunur özellikte ve katmanlı yapıda nano ve mikro lif içerikli tübüler skafoldlar elektro-lif çekim yöntemi ile üretilerek, belirlenen tasarım kriterleri ışığında morfolojik, fiziksel, enstrümental, mekanik ve biyolojik testlere tabi tutulacaktır. In-vitro süreci başarılı olan greftlerin, 18 ay süre ile domuz karotis arterine implantasyonu gerçekleştirilerek, greftlerin in-vivo ortamdaki davranışları görüntüleme teknikleriyle takip edilecektir. Belirli aralıklarla eksplante edilen greftlerde yapısal proteinlerin oluşumunun histolojik ve immunohistokimyasal boyama teknikleri ile saptanması, olası kalsifikasyon oluşumunun gözlenmesi ve ardıl mekanik analizler ile in-vivo ortamda meydana gelen yapısal değişikliklerin tayini söz konusu olacak; elde edilen sonuçlar aynı domuzun eşlenik karotis arteri ile kıyaslanacaktır. Vasküler greftlerin büyük hayvan modelinde uzun dönem implantasyonlarında elde edilecek başarı, kardiyovasküler hastalıklarla mücadelede, küçük kalibreli biyobozunur vasküler greftlerin başarılı cerrahi uygulanabilirliği adına yol gösterici olacaktır.  3 yıl sürecek olan projede 6 lisansüstü, 2 lisans öğrencisi desteklenecektir.


İPEK

Leave a comment

İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi, İstanbul’da tekstil mühendisliği eğitimi veren ilk öğretim kurumudur, ayrıca Türkiye’deki en iyi tekstil mühendisliği bölümleri içerisinde en önde gelenlerindendir. Tekstil Mühendisliği Bölümü, ilk olarak 1955 yılında Makine Mühendisliği içinde tekstil kürsüsü adı altında kurulduktan sonra günümüzdeki adını ve bağımsız statüsünü 1983 yılında almıştır. 2004 yılı Aralık ayında ise Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesinin kurulmasıyla, Tekstil Mühendisliği Bölümü bu fakültenin altında işlevini sürdürmektedir.