Çap Kriterleri


İTÜ Tekstil Teknolojisi ve Tasarımları Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümünde ÇAP (Çift Ana Dal) yapmak için başvuran adayların seçiminde dikkat edilecek noktaların listesi aşağıda verilmiştir;

Aday belirlemede dikkat edilen noktalar:

Her öğretim yılında toplam 5 öğrenci ÇAP uygulaması için kabul edilecektir.
Bunların dağılımı (Asil liste için geçerli olmak üzere):

 • 3. yy için 3 öğrenci (2.yıl)

 • 5 yy. için 2 öğrenci (3.yıl)

Her bölümden en çok 1 (bir) öğrenci alınacaktır. Birden fazla bölümü bulunan Fakültelerden en çok 2 öğrenci alınacaktır.
Öğrencilerin seçiminde, kontenjan, not ortalamaları ve bölüm tercih sırası dikkate alınacaktır. Eşitlik halinde,  üniversite sınav sonucu dikkate alınabilir.
Kontenjanın doldurulamaması durumunda yine yukarıdakiler dikkate alınarak (listede olmak şartıyla) yedek liste belirlenecektir.
Tekstil Mühendisliği Bölümünde ÇAP için başvuran öğrencilerin bağlı bulunduğu Bölümlere ait tercih sırası aşağıda verilmiştir:

 1. Kimya Mühendisliği

 2. Elektronik Mühendisliği

 3. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 4. Makine Mühendisliği

 5. Bilgisayar Mühendisliği

 6. Endüstri Mühendisliği

 7. İşletme Mühendisliği

 8. Çevre Mühendisliği

 9. Elektrik Mühendisliği

 10. Kimya Lisans(Fen-Edebiyat)


Çift Anadal ve Yandal ile ilgili detaylı tüm bilgiler için tıklayınız.

2021-2022 Güz Dönemi sonrası yeni ders planına göre güncellenen Tekstil Mühendisliği Yandal programı listesi aşağıdaki şekildedir.

Ders Kodu              Ders Adı       
TEK 116 E              Fiber Science
TEK 233E               Introduction to Yarn Spinning,
TEK 234E               Weaving Preparation 
TEK 254E               Knitting Technology
TEK 345E               Clothing Technology
TEK 307E               Textile and Garment Testing
TEK 304E               Yarn Spinning Technologies
TEK 306E               Weaving Technology
TEK 302E               Int. to Coloration&Finishing Prc
TEK 401E               Design of Woven Fabrics