Genel Bilgiler

Fakültemizde Lisansüstü Bölümünde yüksek lisans seviyesinde Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans ProgramıYenilikçi Teknik Tekstiller Yüksek Lisans Programı ve Hazır Giyim Perakende ve Moda Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II.Öğretim) ile birlikte doktora seviyesinde Tekstil Mühendisliği Doktora programında eğitim verilmektedir. 

Lisansüstü programlarla ilgili ihtiyaç duyulan belgelere ve bilgilere "Fen Bilimleri Enstitüsü" ana sayfasında bulunan BELGELER linkinden ulaşılabilir.Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Başvuruları

 Yurtiçi üniversitelerden mezun T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrenci kabulleri ile ilgili değerlendirme ölçütleri

 • Yeni ve yatay geçiş başvurularında, 27.07.2006 günlü 434 sayılı Senato Toplantısında kabul edilen İ.T.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları’nda belirtilen başvuru koşullarına uygunluk aranır.

 • Başvuru koşullarını sağlayan adaylardan, Rektörlük tarafından ilan edilen başvuru tarihleri içerisinde, Enstitü’nün öngördüğü gerekli belgelerin tümünü tamamlayarak teslim etmiş öğrencilerin müracaatları kabul edilir. 

 • Tekstil Mühendisliği yüksek lisans başvurusu yapacak adaylar mühendislik lisans eğitimi mezunu olmalıdır. Mezuniyet genel başarı not ortalaması en az 2.25 /4.00 (veya 58/100), ALES puanı en az 70 olanlar başvurabilir. Mühendislik lisans eğitimini Tekstil Mühendisliği dışındaki dallarda tamamlamış öğrencilerden programa kabul edilenlere bilimsel hazırlık programı uygulanır.

 • Yukarıda belirtilen değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak, LES/ALES sayısal puanının ağırlığı %50 olmak üzere, lisans ve/veya yüksek lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ile mülakat sonuçları topluca değerlendirilir ve kazanan adaylar varsa yedekleri ile birlikte sıralanır. 

Uluslararası öğrenci / yabancı uyruklu öğrenci kabulleri ile ilgili değerlendirme ölçütleri

 • Adaylar İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından uluslararası öğrenciler/yabancı öğrenciler için aranan şartları öncelikle sağlamış olmalıdır.

 • Tekstil Mühendisliği yüksek lisans başvurusu yapacak adaylar “Tekstil Mühendisliği” ve benzeri adlarla geçen mühendislik lisans eğitimi mezunu olmalıdır. Doktora başvurusu yapacak adaylar eğitimlerinden birini “Tekstil Mühendisliği” ve benzeri adlarla geçen mühendislik lisans ya da yüksek lisans eğitimi mezunu olmalıdır.

 • Tekstil Mühendisliği yüksek lisans programına başvuracak adaylarda lisans ağırlıklı genel başarı notunun en az 3.00/4.00 (veya 76/100) olması şartı aranır.Yenilikçi Teknik Tekstiller Yüksek Lisans Programı Başvuruları

 • Farklı disiplinlerden dört yıllık lisans programı mezunu adayların başvurusuna açık olacaktır.

 • Gerekli ALES puanı (SAY) min.65’tir.

 • Gerekli lisans not ortalaması 2.30/4.00 dur.

 • Programa öğrenci kabulü, İTÜ Lisansüstü Yönetmelik ve Senato Esaslarına göre yürütülür.

 • Bilimsel Hazırlık bulunmamaktadır.

 • Tekstil firmalarının Ar-Ge merkezlerinden gelecek talep göz önüne alındığında programın kontenjanı 30 kişi olarak belirlenmiştir.

 • Bu program İstanbul Tekstil Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından desteklenmektedir.

 • Diğer tüm detaylar için Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasını inceleyiniz. whttps://lee.itu.edu.trHazır Giyim Perakende ve Moda Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim) Başvuruları

Hazır Giyim Perakende ve  Moda Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II.Öğretim) başvuruları için koşullar için detaylı bilgiye aşağıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz.  

http://www.sis.itu.edu.tr/duyuru_ekler/ilan202110/index_202110.htm

 • Programa dört yıllık lisans derecesi mezunları başvurabilir. 

 • Gerekli Lisans Ortalaması 2.0/4.0’dür.

 • Başvuru için ALES puanı aranmamaktadır.

 • Adayların İngilizce bilmeleri tercih nedenidir.Tekstil Mühendisliği Doktora Programı Başvuruları

Yurtiçi üniversitelerden mezun T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrenci kabulleri ile ilgili değerlendirme ölçütleri

 • Yeni ve yatay geçiş başvurularında, 27.07.2006 günlü 434 sayılı Senato Toplantısında kabul edilen İ.T.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları’nda belirtilen başvuru koşullarına uygunluk aranır. 

 • Başvuru koşullarını sağlayan adaylardan, Rektörlük tarafından ilan edilen başvuru tarihleri içerisinde, Enstitü’nün öngördüğü gerekli belgelerin tümünü tamamlayarak teslim etmiş öğrencilerin müracaatları kabul edilir. 

 • Doktora başvurusu yapacak adaylar lisans veya yüksek lisans eğitimlerinden birini Tekstil Mühendisliği dalında tamamlamış olmalıdır. ALES puanı en az 70 olanlar başvurabilir.

 • Lisans derecesi ile doktora programına kayıt olacak öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamaları en az 3.25/4.00 ( veya 82,5/100) olmalıdır. 

 • Yukarıda belirtilen değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak, LES/ALES sayısal puanının ağırlığı %50 olmak üzere, lisans ve/veya yüksek lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ile mülakat sonuçları topluca değerlendirilir ve kazanan adaylar varsa yedekleri ile birlikte sıralanır. 

Uluslararası öğrenci / yabancı uyruklu öğrenci kabulleri ile ilgili değerlendirme ölçütleri

 • Adaylar İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından uluslararası öğrenciler/yabancı öğrenciler için aranan şartları öncelikle sağlamış olmalıdır.

 • Doktora başvurusu yapacak adaylar eğitimlerinden birini “Tekstil Mühendisliği” ve benzeri adlarla geçen mühendislik lisans ya da yüksek lisans eğitimi mezunu olmalıdır. 

 • Doktora programına başvuracak adaylarda yüksek lisans ağırlıklı genel başarı notunun en az 3.00/4.00 (veya 76/100) olması şartı aranır. Lisans derecesi ile doktora programına kayıt olacak öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamaları en az 3.25/4.00 ( veya 90/100) olmalıdır.

Lisansüstü başvurularda kullanılan referans mektubuna şu linkten erişebilirsiniz.