2023-2024 Bahar Yarıyılı Bitirme Tasarım Projeleri

  • Tekstil Atıklarından Yalıtım Malzemesi Tasarımı
  • Tekstil Perakende Mağazası Satış Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Alınacak Aksiyonların Belirlenmesi ve Stratejik Analizi
  • Sürdürülebilir Yaklaşım ile Tekstil Tabanlı Hafif Kompozit Malzeme Tasarımı
  • Rejeneratif Pamuk ile Sürdürülebilir Denim Üretimi
  • Sosyal Pazarlama Bağlamında Sürdürülebilir Tüketı̇m Davranışını Anlamak için Bir Model Tasarımı
  • Düşen Darbe Dayanım Performansı Arttırılmış Kayma Altında Kalınlaşan Sıvı Emdirilmiş Kevlar Kumaş Kompozitlerinin Tasarımı
  • Akustik Uygulamalar için 3D Baskılı Çekirdek Malzemeler ile Sandviç Yapıların Tasarımı
  • Doğal Lı̇f ve Atık Malzeme Kullanılarak Sürdürülebı̇lı̇r Akustı̇k Panel Tasarımı
  • Mobil Perakendecilikte Modern Görsel Mağazacılık Araçlarının Analiz Edilmesi için Bir Tüketici Davranış Modelinin Geliştirilmesi
  • Kavak Lifi İçeren Dokumasız Kumaşın Yalıtım Özelliklerinin İlk Kez Araştırılması
  • Yaş Serim Aljinat Matlardan Yara Örtüsü Tasarımı
  • Aljinat Tabanlı Antibakteriyel Yara Örtüsü Tasarımı
  • Yenilikçi Nanolif İlaç Salım Sisteminin Tasarımı ve Geliştirilmesi
  • Bebek Arabası Parçaları İçin Kenevir Esaslı Çevre Dostu Örme Kumaşların Tasarımı ve Geliştirilmesi
  • Dijital Ürün Pasaportu (DPP) ve “Sürdürülebilir Ürünler Yönetmeliği için Eko Tasarım”ın (ESPR) Hazır Giyim Sektörünün Tier-1 Ünitelerinde Uygulanabilirliği

2022-2023 Bahar Yarıyılı Bitirme Tasarım Projeleri

  • Sürdürülebilir Cerrahi Önlük Tasarımı
  • Farklı Üretim Tekniklerinde Karbon Ayak İzi Ölçüm Sistemi Tasarımı
  • Kumaş Kenar Atıklarından Yalıtım Paneli Tasarımı ve Analizi
  • Tekstil Liflerinden Kağıt Tasarımı ve Üretimi
  • Doku Mühendisliği Uygulamaları için Biyobozunur Fibröz Yüzeylerin Geliştirilmesi
  • Külotlu Çorap Atıklarından İğneleme Metodu ile Sürdürülebilir Yalıtım Panellerinin Geliştirilmesi
  • Sürdürülebilir Bir Yaklaşımla Bebek Bezlerindeki Emici Tabakanın Tasarımı ve Geliştirilmesi
  • Sürdürülebilir Moda Tüketimi Teşviğinde Sosyal Pazarlama Uygulamalarının Etkisini Değerlendirmek için Bir Model Tasarımı
  • Darbe Dayanıklı Yapılar için Kevlar/Karbon/Cam Dokuma Kumaşla Güçlendirilmiş Hibrit Kompozit Panel Tasarımı
  • Denim Sektöründe Sürdürülebilirlik Uygulamalarına Yönelik Tüketici Bilincini Araştırmada Kullanılan Model Tasarımı
  • Görsel Mağazacılığın Tüketici Deneyimi ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinin Araştırılmasına Yönelik Bir Model Tasarlanması
  • Geliştirilmiş Darbe Direncine Sahip Kayma Altında Kalınlaşan Sıvı/Para-Aramid Kumaş Kompozitlerinin Tasarlanması
  • İtfaiye Giysileri Üretiminde Montaj Hattı Dengeleme
  • Vücut Isıtan Medikal Kumaş Tasarımı
  • Geliştirilmiş Konfor ve Sıyırma Direnci Özelliklerine Sahip Koruyucu Eldiven Tasarlanması
  • Sürdürülebilir Moda Kiralama Platformu için İş Modeli Tasarımı
  • Kenevir Karışımlı İplikler Kullanılarak Geliştirilmiş UV Korumalı Örme Kumaş Tasarımı
  • Tekstil Tabanlı Büzülen Aktüatörlerinin Geliştirilmesi
  • Yüksek Yumuşaklık ve Kırışıklık Düzeltme Performansına Sahip Giyim Kumaşı Tasarımı
  • Giysiler için Eko-Etiketi Belirlemek için Bir Yıkama İşlemi Tasarlamak
  • Yüksek Renk Haslığı Sağlayan Dijital Baskılı Kaplanmış Kumaş Tasarımı

2021-2022 Bahar Yarıyılı Bitirme Tasarım Projeleri

  • İtfaiyeler İçin Kişisel Koruyucu Giysi ve Ekipman Tasarımı
  • Çok Amaçlı Kaplanmış Örme Kumaş Tasarımı
  • Denim Ürünlerinin Termal Özelliklerinin İyileştirilmesi
  • Tekstil Uygulamaları İçin Doğal Boyar Madde-TiO2 Kompozitlerinin Tasarımı
  • Tek Banyoda Su İticilik ve Alev Geciktirme Uygulamaları İçin Silikon Esaslı Bitim İşlemi Tasarımı
  • Menstrüal İç Giyim Tasarımı
  • Farklı Tekstil Materyallerınin Karbon Ayak İzinin Hesaplaması
  • Sandviç Yapılar Kullanarak Darbe Emici Yapıların Tasarım Ve Analizi
  • Portatif Hava Temizleyiciler için Kompozit Filtrasyon Bileşenlerinin Tasarımı
  • Fonksiyonel Aljinat Elyaf Tasarımı
  • İç Mimari Uygulamalar için Sürdürülebilir Kompozit Yapı Tasarımı
  • Bileşenlerinin ve Yapısal Tasarımlarının Değiştirilmesiyle Biyobazlı Akustik Panellerin Geliştirilmesi
  • Z Kuşağının Moda Tüketim Davranışları ve Bu Grup için Ürün Tasarımı

2021-2022 Güz Yarıyılı Bitirme Tasarım Projeleri

  • Akustik Uygulamalar için Doğal Elyaf Takviyeli Kompozit Malzeme Tasarımı
  • Tekstil Geri Dönüştürücüleri için Tekstil Atığı Ticaret Platformunun Tasarımı
  • Nanolif Tabanlı Yara Örtüsü Katmanının Dizayn Edilmesi ve Geliştirilmesi
  • Daha Sürdürülebilir Bir Denim Üretim Prosesi Tasarımı
  • Çevresel Etkisi Azaltılmış Alev Geciktirici Proseslerin ve Ürünlerin Tasarımı
  • Kombine Ön İşlem Sürecinde Yüksek Lekeli Pamuklu Örme Kumaştan Yağ Çıkarma İçin Çevre Dostu Kimyasal Reçete Tasarımı
  • Farklı Örme Yapılarına Sahip Lacoste Tişörtlerde Homojen Renk Elde Etmek İçin Silikon Makro, Mikro, Makro/Mikro Emülsiyon Yumuşatıcıların Tasarımı Ve Uygulanması

  • Moda Endüstrisinde Tasarım Stratejilerine Yönelik Konvansiyonel ve 3D Giyim Provası Teknolojilerinin Analizi (Analysis of Conventional & 3D Garment Fitting Technologies to Design Strategies in Fashion Industry)
  • Çevre Dostu Denim Üretim Yöntemi Tasarımı (Design of An Eco-friendly Denim Processing Way)
  • İTÜ Logolu Tekstil Ürünlerinin Satın Alınmasına Yönelik Sürdürülebilir ve Uygun Maliyetli Bir İş Modeli Tasarımı(Design of a Sustainable and Cost-effective System for Merchandise Purchases of ITU)
  • Daha Düşük Su Tüketimi için Sürdürülebilir Denim Yıkama Süreci Tasarımı(Designing Sustainable Denim Jeans' Washing Process for Lower Water Consumption)
  • Covıd-19'a Karşı Koruma Amaçlı Maske, Önlük ve Bone gibi Kişisel Koruyucu Ekipman Tasarımı(Design of personal protective equipment from advanced material and technologies)
  • Covid-19 Sürecinde Sürdürülebilir Moda Tüketimini İnceleyen Bir Model Tasarımı(Design of a Model to Analyze Sustainable Fashion Consumption During Covid-19)
  • Sportswear Design Based on Investigation of the Thermal Comfort Properties of Knitted Fabrics (Örme Kumaşların Termal Konfor Özelliklerinin İncelenmesine Dayalı Spor Giysi Tasarımı)
  • Tabanlıklara Entegre Edilecek Esnek Kuvvet Sensörlerinin Tasarımı ve Karakterizasyonu
  • İleri Dönüştürülmüş Denim Alışveriş Çantası Tasarımı
  • Vakum İnfüzyon Yöntemi İle Araba Kapısı İç Panel Plakaları İçin Tekstil Tabanlı Kompozit Tasarlanması
  • Covid-19 Sürecinde Benimsenen Mobil Kıyafet Alışverişi Uygulamalarının Analizine Yönelik Bir Model Geliştirilmesi
  • Çok Kullanımlı Nanolif Takviyeli Çok Katmanlı Kumaş Yüz Maskesinin Tasarımı ve Geliştirilmesi (Design and Development of a Reusable Nanofiber Reinforced Multilayered Cloth Face Mask)
  • Farklı Tekstil Ürünlerinin Karbon Ayak İzi ve Su Tüketimlerinin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi (Comparison and Evaluation of Carbon footprint and Water Consumption of Different Textile Products)
  • Yeni Bir Yüzey Aktif Madde Reçetesi ile Çevreci Yağ Sökme Prosesi Tasarımı
  • Katyonik Silikon ile Pamuklu Kumaşa Kırışıklık Önleyici Apre Uygulaması

2020-2021 Güz Yarıyılı Bitirme Tasarım Projeleri

  • Moda Perakendecilerini ve Tedarikçilerini Değerlendirmek için Sürdürülebilirlik Performans Endeksi Tasarımı (Design of a Sustainability Performance Index to Evaluate Fashion Retailers and Their Suppliers)
  • Moda Perakendecileri için Pazaryeri Platformunun Analizi ve Online Satışları Artıracak Stratejilerin Tasarlanması (Analysis of A Marketplace Platform For Fashion Retailers And Designing Strategies to Increase Online Sales)
  • Denim Kumaşlar için Ozon Terbiyesi (Ozone Finishing for Denim Fabrics)
  • Otomobiller için Darbe Emici Kompozit Panel Geliştirilmesi (Development of an Impact Absorbing Composite Panel for Automobiles)
  • Giyim Perakendeciliğinde COVID 19'un Sürdürülebilir Tüketim Üzerindeki Etkilerini İncelemek İçin Bir Model Tasarımı (Design of a model to examine the effects of Covid 19 on sustainable consumption in apparel retailing)
  • Kenevir / Pamuk Elyaf Takviyeli Termoplastik Kompozitlerin Tasarımı ve Akustik Performansının Değerlendirilmesi (Design and Evaluation of Acoustic Performance of Hemp / Cotton Fiber Reinforced Thermoplastic Composites)
  • Sürdürülebilirliğin hazır giyim sektörüne hammaddeden son ürüne kadar dahil edilmesi (Incorporating sustainability to ready to wear sector from raw material to end product)
  • Alev Geciktirici Olarak Kullanılacak UV İyileştirilebilir Kaplama Tasarımı (Design of a UV Curable Coating to be Used as Flame Retardant)

2019-2020 Bahar Yarıyılı Bitirme Tasarım Projeleri

  • Silika-Aerojel Dolgulu Akrilik Nanolifler Kullanılan Termal Koruyucu Giyim Sistemi Tasarımı (Design of a Thermal Protective Clothing System Using Silica-Aerogel Filled Acrylic Nanofibers)
  • Özellikle Bası Yarası Hastaları için PU Kaplamalı Tekstil Materyallerinin Tasarımı (Design Of PU Coated Textile Materials for Medical Area Especially For Decubitus Ulcer Patients)
  • Teknik Tekstil Uygulamaları için UV Koruyucu Nanopartikül Takviyeli Nanoliflerin Üretimi ve Karakterizasyonu (Design of a UV protective nanofibrous layer for multilayered clothing system)
  • Geliştirilmiş Biyouyumlu Doku İskelesi için Elektro-Eğrilmiş Lif İçerikli Yüzey Tasarımı (Design of an Electrospun Fibrous Webs for Tissue Scaffolds with Improved Biocompatibility)
  • Genç Moda Tüketicilerinin Marka Bağlılığını Geliştirmek için Ürün Bazlı Çevrimiçi ve Mobil İletişim Stratejilerinin Tasarımı (Designing Product Based Online and Mobile Communicating Strategies to Improve Brand Loyalty for Young Fashion Consumers)
  • Giyilebilir Elektronik Uygulamalar için Gümüş Nanotel Kaplı Kavak Pedleri (Silver Nanowire Coated Poplar Pads For a Wearable Electronic Application)
  • %100 Geri Kazanılmış Pamuk Lifi ve Polietilen/Polipropilen Ambalaj Atıklarından Kompozit İzolasyon Paneli Tasarımı (Design of Composite Insulation Panels Containing 100% Recycled Cotton Fibers and Polyethylene/Polypropylene Packaging Wastes)
  • Müşteri Şikayetlerini Simüle Etmek için Hızlandırılmış Bir Renk Haslığı Test Yöntemi Tasarımı (Design of an Accelerated Color Fastness Test Method in order to Simulate Customers Complaints)
  • Denim Atıklarından Akustik Tekstil Malzemesi Tasarımı (Design Of An Acoustic Textile Material by Using Denim Waste)
  • Denim Giysilerin Sürdürülebilir Üretime Yönelik Yeniden Tasarlanması (Redesign of Denim Garments for Sustainable Production)
  • Akredite Tekstil Test Laboratuvarlarında Müşteri Portföyü ve Çeşitliliğini Artırmak Üzere İş Modeli Tasarımı (Design of a Business Model for Increasing Customer Portfolio and Diversity in an Accredited Textile Testing Laboratory)
  • Veri Madenciliği Teknikleri Kullanarak Tüketiciler İçin Ürün Öneri Sistemi Tasarımı (Designing a product recommendation system for the consumers using data mining techniques)
  • 3D Sanal Moda Yazılımı Kullanılarak Maliyet Avantajı Sağlayan Numune Üretim Süreç Tasarımı (Design Of A Cost Effective Garment Sampling Process Using 3D Virtual Fashion Software)
  • Kadın Formula Yarışçıları için İçlik Tasarımı (Design of Inner Part of Racing Suits for Women)
  • Bir Hazır Giyim Perakende Firması için Baskılı Koleksiyon Tasarımı (Printed Collection Design For An Apparel Retail Company)
  • Zorlanmış Isı Taşınım Ölçümüne Yönelik Hareketli Sıcak Tabla Sisteminin Tasarımı (Design of a Movable Hotplate System for the Measurement of Forced Convection)
  • Tamamen Organik İçeriklerle Boyanmış Kumaş Tasarımı (Fabric Design Completely Dyed with Organic İngredients (No Synthetic Material))
  • Mikrokapsüllü Faz Değiştirme Malzemeleri Kullanılarak Vücut Isısı İçin Giyilebilir Soğutma Etkili Kumaş (Wearable Cooling Effective Fabric for Fever Using Microencapsulated Phase Change Materials)
  • Müşteri Beklentileri ve Memnuniyetinin Pazarlama Faaliyetleri Açısından Analiz Edilmesi ve Kurumsal Hedeflere Yönelik Stratejilerin Tasarımı