2020-2021 Bahar Yarıyılı Bitirme Tasarım Projeleri

  • Moda Endüstrisinde Tasarım Stratejilerine Yönelik Konvansiyonel ve 3D Giyim Provası Teknolojilerinin Analizi (Analysis of Conventional & 3D Garment Fitting Technologies to Design Strategies in Fashion Industry)
  • Çevre Dostu Denim Üretim Yöntemi Tasarımı (Design of An Eco-friendly Denim Processing Way)
  • İTÜ Logolu Tekstil Ürünlerinin Satın Alınmasına Yönelik Sürdürülebilir ve Uygun Maliyetli Bir İş Modeli Tasarımı(Design of a Sustainable and Cost-effective System for Merchandise Purchases of ITU)
  • Daha Düşük Su Tüketimi için Sürdürülebilir Denim Yıkama Süreci Tasarımı(Designing Sustainable Denim Jeans' Washing Process for Lower Water Consumption)
  • Covıd-19'a Karşı Koruma Amaçlı Maske, Önlük ve Bone gibi Kişisel Koruyucu Ekipman Tasarımı(Design of personal protective equipment from advanced material and technologies)
  • Covid-19 Sürecinde Sürdürülebilir Moda Tüketimini İnceleyen Bir Model Tasarımı(Design of a Model to Analyze Sustainable Fashion Consumption During Covid-19)
  • Sportswear Design Based on Investigation of the Thermal Comfort Properties of Knitted Fabrics (Örme Kumaşların Termal Konfor Özelliklerinin İncelenmesine Dayalı Spor Giysi Tasarımı)
  • Tabanlıklara Entegre Edilecek Esnek Kuvvet Sensörlerinin Tasarımı ve Karakterizasyonu
  • İleri Dönüştürülmüş Denim Alışveriş Çantası Tasarımı
  • Vakum İnfüzyon Yöntemi İle Araba Kapısı İç Panel Plakaları İçin Tekstil Tabanlı Kompozit Tasarlanması
  • Covid-19 Sürecinde Benimsenen Mobil Kıyafet Alışverişi Uygulamalarının Analizine Yönelik Bir Model Geliştirilmesi
  • Çok Kullanımlı Nanolif Takviyeli Çok Katmanlı Kumaş Yüz Maskesinin Tasarımı ve Geliştirilmesi (Design and Development of a Reusable Nanofiber Reinforced Multilayered Cloth Face Mask)
  • Farklı Tekstil Ürünlerinin Karbon Ayak İzi ve Su Tüketimlerinin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi (Comparison and Evaluation of Carbon footprint and Water Consumption of Different Textile Products)

2020-2021 Güz Yarıyılı Bitirme Tasarım Projeleri

  • Moda Perakendecilerini ve Tedarikçilerini Değerlendirmek için Sürdürülebilirlik Performans Endeksi Tasarımı (Design of a Sustainability Performance Index to Evaluate Fashion Retailers and Their Suppliers)
  • Moda Perakendecileri için Pazaryeri Platformunun Analizi ve Online Satışları Artıracak Stratejilerin Tasarlanması (Analysis of A Marketplace Platform For Fashion Retailers And Designing Strategies to Increase Online Sales)
  • Denim Kumaşlar için Ozon Terbiyesi (Ozone Finishing for Denim Fabrics)
  • Otomobiller için Darbe Emici Kompozit Panel Geliştirilmesi (Development of an Impact Absorbing Composite Panel for Automobiles)
  • Giyim Perakendeciliğinde COVID 19'un Sürdürülebilir Tüketim Üzerindeki Etkilerini İncelemek İçin Bir Model Tasarımı (Design of a model to examine the effects of Covid 19 on sustainable consumption in apparel retailing)
  • Kenevir / Pamuk Elyaf Takviyeli Termoplastik Kompozitlerin Tasarımı ve Akustik Performansının Değerlendirilmesi (Design and Evaluation of Acoustic Performance of Hemp / Cotton Fiber Reinforced Thermoplastic Composites)
  • Sürdürülebilirliğin hazır giyim sektörüne hammaddeden son ürüne kadar dahil edilmesi (Incorporating sustainability to ready to wear sector from raw material to end product)
  • Alev Geciktirici Olarak Kullanılacak UV İyileştirilebilir Kaplama Tasarımı (Design of a UV Curable Coating to be Used as Flame Retardant)

2019-2020 Bahar Yarıyılı Bitirme Tasarım Projeleri

  • Silika-Aerojel Dolgulu Akrilik Nanolifler Kullanılan Termal Koruyucu Giyim Sistemi Tasarımı (Design of a Thermal Protective Clothing System Using Silica-Aerogel Filled Acrylic Nanofibers)
  • Özellikle Bası Yarası Hastaları için PU Kaplamalı Tekstil Materyallerinin Tasarımı (Design Of PU Coated Textile Materials for Medical Area Especially For Decubitus Ulcer Patients)
  • Teknik Tekstil Uygulamaları için UV Koruyucu Nanopartikül Takviyeli Nanoliflerin Üretimi ve Karakterizasyonu (Design of a UV protective nanofibrous layer for multilayered clothing system)
  • Geliştirilmiş Biyouyumlu Doku İskelesi için Elektro-Eğrilmiş Lif İçerikli Yüzey Tasarımı (Design of an Electrospun Fibrous Webs for Tissue Scaffolds with Improved Biocompatibility)
  • Genç Moda Tüketicilerinin Marka Bağlılığını Geliştirmek için Ürün Bazlı Çevrimiçi ve Mobil İletişim Stratejilerinin Tasarımı (Designing Product Based Online and Mobile Communicating Strategies to Improve Brand Loyalty for Young Fashion Consumers)
  • Giyilebilir Elektronik Uygulamalar için Gümüş Nanotel Kaplı Kavak Pedleri (Silver Nanowire Coated Poplar Pads For a Wearable Electronic Application)
  • %100 Geri Kazanılmış Pamuk Lifi ve Polietilen/Polipropilen Ambalaj Atıklarından Kompozit İzolasyon Paneli Tasarımı (Design of Composite Insulation Panels Containing 100% Recycled Cotton Fibers and Polyethylene/Polypropylene Packaging Wastes)
  • Müşteri Şikayetlerini Simüle Etmek için Hızlandırılmış Bir Renk Haslığı Test Yöntemi Tasarımı (Design of an Accelerated Color Fastness Test Method in order to Simulate Customers Complaints)
  • Denim Atıklarından Akustik Tekstil Malzemesi Tasarımı (Design Of An Acoustic Textile Material by Using Denim Waste)
  • Denim Giysilerin Sürdürülebilir Üretime Yönelik Yeniden Tasarlanması (Redesign of Denim Garments for Sustainable Production)
  • Akredite Tekstil Test Laboratuvarlarında Müşteri Portföyü ve Çeşitliliğini Artırmak Üzere İş Modeli Tasarımı (Design of a Business Model for Increasing Customer Portfolio and Diversity in an Accredited Textile Testing Laboratory)
  • Veri Madenciliği Teknikleri Kullanarak Tüketiciler İçin Ürün Öneri Sistemi Tasarımı (Designing a product recommendation system for the consumers using data mining techniques)
  • 3D Sanal Moda Yazılımı Kullanılarak Maliyet Avantajı Sağlayan Numune Üretim Süreç Tasarımı (Design Of A Cost Effective Garment Sampling Process Using 3D Virtual Fashion Software)
  • Kadın Formula Yarışçıları için İçlik Tasarımı (Design of Inner Part of Racing Suits for Women)
  • Bir Hazır Giyim Perakende Firması için Baskılı Koleksiyon Tasarımı (Printed Collection Design For An Apparel Retail Company)
  • Zorlanmış Isı Taşınım Ölçümüne Yönelik Hareketli Sıcak Tabla Sisteminin Tasarımı (Design of a Movable Hotplate System for the Measurement of Forced Convection)
  • Tamamen Organik İçeriklerle Boyanmış Kumaş Tasarımı (Fabric Design Completely Dyed with Organic İngredients (No Synthetic Material))
  • Mikrokapsüllü Faz Değiştirme Malzemeleri Kullanılarak Vücut Isısı İçin Giyilebilir Soğutma Etkili Kumaş (Wearable Cooling Effective Fabric for Fever Using Microencapsulated Phase Change Materials)
  • Müşteri Beklentileri ve Memnuniyetinin Pazarlama Faaliyetleri Açısından Analiz Edilmesi ve Kurumsal Hedeflere Yönelik Stratejilerin Tasarımı