59

Akademik Personel 

Fakültemiz bünyesinde görev yapmakta olan 12 Profesör; 7 Doçent; 5 Doktor Öğretim Üyesi; 4 Öğretim Görevlisi, 2 Doktor Araştırma Görevlisi, 11 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Akademik Personelin iletişim bilgileri ve araştırma alanlarına ilgili başlık altında ulaşabilirsiniz. 

Profesörler

Doçentler

Dr. Öğretim Üyeleri

Öğretim Görevlileri

Araştırma Görevlisi Doktorlar


Araştırma Görevlileri