İTÜ Tekstil Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org (Kriter: Tekstil Mühendisliği)


İlgili Linkler:

ABET-Why Accreditation Matters
ABET-Accreditation Step by Step
ABET-Accredited Program Search


Tekstil Mühendisliği Lisans Programının Vizyonu (Özgörüşü)

Tekstil mühendisliği ve ilgili alanlarda uluslararası düzeyde eğitim veren ve araştırma yapan,  ulusal gereksinmelere uygun bilimsel ve teknolojik gelişmenin toplumun hizmetine sunulmasında öncü rolü olan bir kurum olma özelliğini sürdürmektir.Tekstil Mühendisliği Lisans Programının Misyonu (Özgörevi)

Çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme olanaklarını uluslararası düzeyde sunarak, mesleki bilgi ve becerilerini insanlığın, toplumun ve endüstrinin gereksinimleri ve ilerlemesi doğrultusunda kullanabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre kendini yenileyebilen, mesleğin sosyal, etik ve ekonomik boyutlarının ve sorumluluğunun bilincinde, lider ve yaratıcı tekstil mühendisleri, moda tasarımcıları ve tekstil pazarlamacıları yetiştirmek, tekstil ile ilgili alanlarda temel, uygulamalı ve çok disiplinli araştırmalarla ulusal ve endüstriyel gelişmeye hizmet etmektir.


Program Eğitim Amaçları

Program eğitim amaçları, paydaşların gereksinimlerini yansıtmakta ve paydaşlarımız tarafından gözden geçirilerek, onaylanmaktadır.


Bu çerçevede eğitim amaçlarımız kapsamında;

 1. Mezunlarımız, tekstil üretim süreçlerini yönetecek, tekstil mühendisliği problemlerini tanımlayacak ve çözecektir.

 2. Mezunlarımız, küresel ve yerel tekstil işi organizasyonlarında etkin roller alacaktır.

 3. Mezunlarımız, çevreyi ve sağlığı gözeten, ekonomi, zenginlik ve kalite sunan, talep edilen tekstil esaslı ürünlerin, sistemlerin veya süreçlerin ortaya çıkmasını sağlayacak çok disiplinli tasarım faaliyetlerini yürütecektir.

 4. Mezunlarımız, yaşam boyu öğrenimlerini ve sürekli kişisel gelişmelerini sürdürecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edecek, tekstil mühendisliği alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri başlatacak veya yürütecektir.Öğrenci Çıktıları (1-7)

 1. Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.

 2. Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi.

 3. Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi.

 4. Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi.

 5. Uuml;yeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi.

 6. Ouml;zgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi.

 7. Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi.Tekstil Mühendisliği Lisans Programında Sürekli Kalite İyileştirme Çevrimleri

abet-cevrımı16513e4bceeb6433bf21ff0000f8c30d

Kayıtlı Öğrenci ve Mezun Bilgileri (2009-2020)

Akademık Yıl Üniversite Giriş Sınavı Kaydolan Öğrenci Sayısı Mezun Öğrenci Sayısı
Sayısal Skor Sıralama
Min. Maks. Min. Maks. Ortalama
2020-2021 391,319 448,309 50794     62 65
2019-2020 411,510 452,799 55985 28564 42275 62 95
2018-2019 348,872 414,948 93029 42909 67969 60 65
2017-2018 355,195 400,388 79905 45204 62554 70 57
2016-2017 367,442 426,08 72019 33281 60678 69 62
2015-2016 351,534 390,452 62252 36842 55322 72 55
2014-2015 361,106 422,358 61705 28052 53652 72 43
2013-2014 357,841 442,631 60792 23900 52495 71 48
2012-2013 398,057 439,671 53059 30852 46333 72 55
2011-2012 422,291 477,973 54595 25166 46648 71 65
2010-2011 423,638 477,096 58796 27477 47081 71 52
2009-2010 319,444 335,984 42670 21929 35635 72 50


Ders Planı

%30 İngilizce Ders Planı (2010 Yılı Öncesi Girişli Öğrenciler için) 
%100 İngilizce Ders Planı (2010 Yılı Sonrası İngilizce Bölüme Giren Öğrenciler için) 


Danışma Kurulu

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu’ndan 3 üye
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu’ndan 3 üye
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu’ndan 3 üye
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) Yönetim Kurulu’ndan 2 üye
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'ndan 2 üye
 İTÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü Mezunlarından 2 üye