Prof. Mustafa Köseoğlu Tekstil Tabanlı Kompozit İleri Teknoloji ve İnovasyon Merkezi

2015 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan Prof. Mustafa Köseoğlu Tekstil Tabanlı Kompozit İleri Teknoloji ve İnovasyon Merkezi termoset ve termoplastik bazlı tekstil takviyeli kompozitlerin tasarımı, üretimi ve performans özelliklerinin incelenmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır.

2020 yılında gerçekleştirilen çalışmalar arasında elyaf takviyeli polimer kompozit malzemeler için yapısal sağlık izleme sistemi geliştirilmesi, poroz yalıtkan malzemelerle, ses ve ısı yalıtım özelliği geliştirilmiş, çok fonksiyonlu, katma değeri yüksek, cam/karbon dokuma takviyeli hafif kompozitlerin tasarımı, denim kumaş ve polietilen ambalaj atıklarından sürdürülebilir endüstriyel ürün tasarımları, polietilen şişe kapaklarının tekstil atıkları ile birlikte geri dönüştürülerek kompozit yapılarda değerlendirilmesi, akustik yalıtım için kumaş takviyeli hibrit kompozit malzemelerin geliştirilmesi, biyoreçine esaslı kompozitler ve otomotiv sektörüne yönelik bazalt lifi takviyeli termoplastik kompozitlerin soğutma hızı kontrollü üretimi ile ileri mekanik özellikler kazandırılması konuları yer almaktadır.

Laboratuvarda kompozit malzeme üretimi (vakum infüzyon yöntemi, otoklav yöntemi ve sıcak pres yöntemi), CNC tezgahında numune kesimi, numune şartlandırma işlemleri (iklimlendirme kabini), ses yutum katsayısı ve ses geçirgenlik ölçümü (empedans tüpü), yorulma tayini ve düşen ağırlık darbe testi hizmetleri verilmektedir.

Laboratuvar Yöneticisi: Prof. Dr. Nevin Çiğdem Gürsoy
İletişim: gursoyne@itu.edu.tr

Hizmet alımı için: İTÜPleks

10de93e4bceeb6433bf21ff0000f8c30d     248e93e4bceeb6433bf21ff0000f8c30d     320ea3e4bceeb6433bf21ff0000f8c30d


TEMAG Laboratuvarı: Hava Filtrasyonu (NEFES) ve Medikal Tekstiller (MEDİTEKS) Ar-Ge Merkezleri

2004 yılında TUBİTAK 104M414 nolu proje ile bir araştırma grubuna dönüşen TEMAG Laboratuvarı sonrasında TUBİTAK ve Kalkınma Ajansı’nın yanısıra 20’nin üzerinde ulusal ve uluslararası firmanın destekleriyle bugünkü kapasitesine erişmiştir. 2016 yılında Türkiye’nin tek Hava Filtrasyonu Ar-Ge Merkezi (NEFES) ve 2019 yılında Medikal Tekstiller Ar-Ge Merkezi (MEDİTEKS) TEMAG Laboratuvarı bünyesinde kurulmuştur. Mediteks Ar-Ge Merkezi 2020 yılı faaliyetleri kapsamında ilk yardım eğitimi, hastane validasyon testleri, hasta yatak örtüleri, yara örtüleri gibi tıbbi tekstil ürünlerinden polimer kompozit malzeme hazırlama sistemleri, lif ve nanolif üretim makinelerine kadar disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde yüz maskeleri üzerine yapılan çalışmaların sayısında ciddi bir artış gözlenmiştir. Bu maskelerde Covid-19 virüsü gibi boyutu 100 nm civarında olan mikroorganizmaları ve parçacıkları tutabilecek potansiyele sahip nanolifli katmanların tasarımı ve üretimi ise en önemli konu başlıkları arasında yer almıştır. TEMAG Laboratuvarı’nda 2015 yılından beri laboratuvar ölçekli olarak kullanılmakta olan çözeltiden üfleme sisteminin endüstriyel üretime geçebilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, günlük 50,000 FFP3 maske üretim kapasitesiyle sanayi ile buluşmayı hedeflemektedir.

TEMAG Laboratuvarı’na 2020 yılında dahil olan yeni sistemlerden bir diğeri ise eriyikten lif çekim sistemidir. Bu üretim yöntemi ile liflere güç tutuşurluk, iletkenlik, kimyasallara ve UV ışığa dayanıklılık, hidrofil/hidrofobluk, çevresel etkilere duyarlılık gibi akıllı malzeme özelliklerinin eklenebilmekte, atık plastiklerin tekstil liflerine geri dönüşümü mümkün olabilmektedir. MediTeks Ar-Ge Merkezi güncel proje konuları arasında eriyikten lif çekim sisteminin kullanılması ile ameliyat ipliklerinin üretimi de yer almaktadır.

TEMAG Laboratuvarı altyapısında taramalı elektron mikroskobu (SEM), optik ve stereo mikroskop, UV-VIS DRS spektroskopi (film ve sıvılar için), hava filtresi test santrali (nanolif, nonwoven vs) , sıvı viskozitesi ölçüm cihazı, nanolif üretim makinaları (electrospinning, solution blowing, centrifugal spinning), temiz oda validasyonu sistemleri, vakumlu reçine transfer sistemi, elyaf sarım sistemleri, film çekim sistemi 3D printer filament çekim sistemi, çift vida kompaundır (polimer karıştırma) sistemi, eriyikten lif çekim sistemi, liyofilizatör, fular / mini ram, eldivenli kabin, karbonizasyon fırını (<1800°c), Li-iyon pil performans analiz sistemleri, uv ozon temizleyici, solar simulatör aydınlatma cihazı temas açısı ölçümü, cihazı ve elektroforetik kaplama cihazları bulunmaktadır.

Laboratuvar Yöneticisi: Prof. Dr. Ali Demir
İletişim: ademir@itu.edu.tr

Hizmet alımı için: İTÜPleks      TEMAG

temagEvrensel Tekstil Tasarım Merkezi


Evrensel Tekstil Tasarım Merkezi, 2014 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile kurulmuştur. 2015 yılında, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan makina-teçhizata ilave olarak muhtelif sanayi kuruluşlarının katkısıyla modern bir merkeze dönüşmüştür. Proje ekibi, alanında uzman akademisyenler, tasarımcılar, engelli birey ve yakınları, sağlık çalışanları, fizyoterapistler, psikologlar ve gönüllülerden oluşmaktadır. Proje iştirakçileri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sancaktepe Belediyesi, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ve İstanbul Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birligi (İTHİB) olup, kendileri projenin her aşamasında büyük destek vermişlerdir.

Merkez, İstanbul’da yaşayan engelli bireylere fayda sağlamak üzere faaliyetlerini yürütmektedir. Merkezin hedefi, engelli ve özel gereksinimli bireylerin yaşam konforlarını/standartlarını artırmak amacıyla engelli bireylerin ihtiyaçlarını dikkate alarak herkesin kullanabileceği nitelikte kolay giyilebilir/giydirilebilir, bakım kolay, konforlu ve estetik ürünler tasarlayarak bu ürünlerin üretimi için sanayiye yol göstermek ve sonrasında bu ürünlerin kalite kontrolleri için yetkin bir kuruluş olmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda merkez bünyesinde gerçekleştirilmekte olan başlıca proje konuları arasında tekerlekli sandalye kullanıcıları için giysinin istenilen bölümüne entegre edilebilen ısıtıcı ped tasarımı, kas hastaları için kolay giyilebilir/giydirilebilir, bakımı kolay, konforlu denim pantalon tasarımı, görme engelli bireylerin faydalanabileceği braille alfabesi içeren ve QR kodlu giysi etiketi tasarımı ve diş hekimliğinde enfeksiyon geçişi, iş güvenliği ve hekim konforu dikkate alınarak önlük tasarımı, farklı engel gruplarına hitap eden, kullanımı ve bakımı kolay, konforlu ev tekstil ürünlerinin tasarımı yer almaktadır.

Laboratuvar Yöneticisi: Prof. Dr. Nevin Çiğdem Gürsoy
İletişim: gursoyne@itu.edu.tr

evrenselTESENLİF Laboratuvarı


Tesenlif laboratuvarı, yaklaşık 15 yıldır çok disiplinli Ar-Ge çalışmalarıyla, başta nanolif membran üretimi, lif/iplik tasarımı ve nanokompozit liflerin üretim çalışmaları olmak üzere cam epoksi kompozitlerin geliştirilmesi gibi oldukça geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürmektedir. Laboratuvarda bu zamana kadar birçok TÜBİTAK destekli proje başarılı bir şekilde yürütülmüş, bu projelerde çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapma imkânı bulmuştur. Tesenlif Laboratuvarında üretilen lif ve yüzeylerin son kullanım alanları arasında askeri uygulamalar, güvenlik alanları ve koruyucu giysiler yer almaktadır.

2020 yılı boyunca 218M766 proje nolu “Poroz Yalıtkan Malzemelerle, Ses ve Isı Yalıtım Özelliği Geliştirilmiş, Çok Fonksiyonlu, Katma Değeri Yüksek, Cam/Karbon Dokuma Takviyeli Hafif Kompozitlerin Geliştirilmesi” isimli TÜBİTAK projesi kapsamında deneysel çalışmalar aktif olarak devam etmiştir. Projede, polimerik ve inorganik malzemeler kullanılarak, ses ve ısı yalıtımında kullanılabilecek endüstriyel katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve bu ürünlerin elyaf tabanlı epoksi kompozitlerde kullanımı söz konusudur. Ayrıca, geliştirilen polimerik yalıtım malzemelerinin ısı ve ses yalıtımı sağlaması sayesinde teknik tekstil/giyim endüstrisinde kullanılabilmesi amaçlanmaktadır.

Laboratuvar Yöneticisi: Doç. Dr. Alper Gürarslan, Doç. Dr. Meltem Yanılmaz, Doç. Dr. İkilem Göcek
İletişim: gurarslan@itu.edu.tr, yanilmaz@itu.edu.tr, goceki@itu.edu.tr

tesenlif