Faydalı Model/Patent Adı

Yürütücüler ve Araştırmacılar

Patent/Faydalı Model No

Tarih

YUMUŞAK ROBOTİK UYGULAMALAR İÇİN AKTÜATÖRLER  Doç.Dr.Özgür Atalay, Ayşe Feyza Arslan  TÜRKPATENT  29.07.2022

AKTİF HAREKET KONTROLÜ SAĞLAYAN ELEKTRONİK DİZ KELEPÇESİ

Prof. Dr Cevza Candan, Prof. Dr. Banu Uygun Nergis,Bilge Koyuncu
2020-GE-333942 (Türk Patent Ve Marka Kurumu)
27.06.2022

METHOD OF FORMING A COMPOSITE NANOPARTICLE FOR NANOFIBERS FROM A POLY-(ACRYLONITRILE-CO-ITACONIC ACID) POLY 3-METHOXYTHIPOHENE (P(AN-CO-IA)-PMOT) NANO COMPOSITE SOLUTION

 

Prof. Dr. Abdulkadir Sezai Saraç, Prof. Dr. Hale Karakaş, Araş Gör. Havva Başkan

US 10,781,277 B2

22.09.2020