2023 Yılı Lisansüstü Tezleri

  • Küçük Çaplı Fibröz Vasküler Greftlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
  • Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Mikroplastiklerin Tespiti ve Analizi
  • Pamuklu Tekstillerin Tamburlu Kurutulası Sırasında Boyutsal Değişimini Azaltmaya Yönelik Yenilikçi Bir Kurutma Algoritması Geliştirilmesi
  • Atopik Dermatit Tedavisi İçin Nanolifli Yapıların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu
  • Lif Kesit Şekli Ve Filament Sayılarının Naylon 6 Örme Kumaşların Isıl Konfor Özellikleri Üzerindeki Etkisi
  • Spor Giysi Kullanımına Yönelik Boşluklu (Spacer) Kumaşların Konfor Özelliklerinin İyileştirilmesi
  • Isı Pompalı Kurutucularda Tambur Devri ve Hava Debisinin Tekstillerde Boyutsal Değişim, Boncuklanma ve Lif Salınımına Etkisinin İncelenmesi

2022 Yılı Lisansüstü Tezleri

  • Vasküler Greft Yapılarına Yönelik Biyobozunur Fibröz Yüzey Üretimi Ve Karakterizasyonu
  • Elektro Üfleme Yöntemiyle Üretilen Poliviniliden Florür (PVDF) Nanoliflerin Elektrostatik Filtreleme Özelliklerinin İyileştirilmesi
  • X-Işınlarından Koruyucu Mikro Ve Nano Partikül Toz İçerikli Tekstil Malzemelerinin Geliştirilmesi