2023 Yılı Lisansüstü Tezleri

    • Lif Kesit Şekli Ve Filament Sayılarının Naylon 6 Örme Kumaşların Isıl Konfor Özellikleri Üzerindeki Etkisi
    • Isı Pompalı Kurutucularda Tambur Devri ve Hava Debisinin Tekstillerde Boyutsal Değişim, Boncuklanma ve Lif Salınımına Etkisinin İncelenmesi

2022 Yılı Lisansüstü Tezleri

    • Vasküler Greft Yapılarına Yönelik Biyobozunur Fibröz Yüzey Üretimi Ve Karakterizasyonu
    • Elektro Üfleme Yöntemiyle Üretilen Poliviniliden Florür (PVDF) Nanoliflerin Elektrostatik Filtreleme Özelliklerinin İyileştirilmesi
    • X-Işınlarından Koruyucu Mikro Ve Nano Partikül Toz İçerikli Tekstil Malzemelerinin Geliştirilmesi