2024 Yılı Lisansüstü Tezleri

  • Giyilebilir Teknolojiler için E-Tekstil Tabanlı RFID İşlevli Nem Sensörünün Geliştirilmesi
  • Sürdürülebilir Köpük Yıkama Prosesi ile Yıkanan Denim Kumaşların Fiziksel Performansının Araştırılması
  • Astım Tespiti için Gaz Algılayıcı Nanolifli Membran Geliştirilmesi

2023 Yılı Lisansüstü Tezleri

  • Türk Konfeksiyon Sektöründe Kapasite Arttırmak ve Strateji Geliştirmek Amacıyla Bir Çalışma
  • Polimer Kaplı Dokusuz Tekstillerin Akustik Özelliklerinin İncelenmesi
  • Küçük Çaplı Fibröz Vasküler Greftlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
  • Topikal İlaç Verilmesi için Hidrokortizon ile Yüklü Kserojelin Tasarimi ve Geliştirilmesi
  • Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Mikroplastiklerin Tespiti ve Analizi
  • Spor Giysi Kullanımına Yönelik Boşluklu (Spacer) Kumaşların Konfor Özelliklerinin İyileştirilmesi
  • Pamuklu Tekstillerin Tamburlu Kurutulası Sırasında Boyutsal Değişimini Azaltmaya Yönelik Yenilikçi Bir Kurutma Algoritması Geliştirilmesi
  • Isı Pompalı Kurutucularda Tambur Devri ve Hava Debisinin Tekstillerde Boyutsal Değişim, Boncuklanma ve Lif Salınımına Etkisinin İncelenmesi
  • Atopik Dermatit Tedavisi İçin Nanolifli Yapıların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu
  • Lif Kesit Şekli Ve Filament Sayılarının Naylon 6 Örme Kumaşların Isıl Konfor Özellikleri Üzerindeki Etkisi
  • Alev Geciktirici Katkılar ile Doğal Lif Takviyeli Kompozitler Geliştirilmesi
  • Bimodal Fonksiyonel Dokusuz Hava Filtrelerinin Üretimi ve Geçirgenlik Özelliklerinin Karakterizasyonu

2022 Yılı Lisansüstü Tezleri

  • Vasküler Greft Yapılarına Yönelik Biyobozunur Fibröz Yüzey Üretimi Ve Karakterizasyonu
  • Elektro Üfleme Yöntemiyle Üretilen Poliviniliden Florür (PVDF) Nanoliflerin Elektrostatik Filtreleme Özelliklerinin İyileştirilmesi
  • X-Işınlarından Koruyucu Mikro Ve Nano Partikül Toz İçerikli Tekstil Malzemelerinin Geliştirilmesi