2021 Yılı Lisansüstü Tezleri

  • Farklı Lif Tiplerine Sahip Tekstil Malzemelerinin Kırışıklık Oluşma ve Açılma Mekanizmasının Deneysel Analizi
  • Kompozit Nanoliflerin Topikal İlaç Salım Sistemlerinde Kullanımı (Composite Nanofiber Patches for Topical Drug Delivery Systems)
  • Metal/Metaloksit Nanopartikül İçerikli Elektroeğrilmiş Nanolif Üretimi (Electrospun Composite Nanofibers with Metal/Metaloxide Nanoparticles)
  • Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Malzemeler için Yapısal Sağlık İzleme Sistemi Geliştirilmesi
  • Biyo-Reçine Esasli Tekstil Kompozitlerinin Performans Özelliklerinin İncelenmesi
  • Tekstil Sektörü için Ağartma Aktivatörlerinin Sentezi
  • Hazır Giyim Endüstrisi İçin Bir Yalın Performans Kıyaslama Aracı Önerisi
  • Ensete Lif Bazlı Kompozitlerin Geliştirilmesi Ve Karakterizasyonu
  • Akrilik Filament İpliğin Tekstüre Edilmesi
  • Ev Tipi Yıkamalarda Suyun Tekrar Kullanımı İçin Yıkama Atık Suyundan Renk Giderme Sisteminin Geliştirilmesi

2020 Yılı Lisansüstü Tezleri

  • Akustik Yalıtım İçin Dokuma Kumaş Takviyeli Katmanlı Hibrid Kompozit Malzemelerin Geliştirilmesi
  • PET Karışımlı Viskon Örme Kumaşlarda Parça Boyama Sonrası Ortaya Çıkan Boncuklanma Probleminin Araştırılması ve İyileştirilmesi
  • Poli (alkilen tereftalat) Türevi Kullanılarak Elektro Eğrilmiş Kardiyovasküler Baypas Greft Tasarımı (Design of Electrospun Cardiovascular Bypass Graft Using Derivative of Poly (alkylene terephthalate))
  • Pamuk/Polyester Karışımı Kumaşların Güç Tutuşulduğunun İyileştirilmesine Yönelik Apre Kimyasalı Geliştirilmesi ve Üretim Hattına Uygulanması
  • UV İle Kürlenebilen Su Bazlı Poliüretan Akrilat Binderlerin Suni Deriye Şablon Baskı Yöntemiyle Uygulanması ve Baskı Yönteminin Geliştirilmesi