2022 Yılı Lisansüstü Tezleri

    • X-Işinlarindan Koruyucu Mikro Ve Nano Partikül Toz İçerikli Tekstil Malzemelerinin Geliştirilmesi
    • Lazerle Soldurma ve Hazırlama İşlemlerinin Lazerle Solan Denim Kumaş Kalitesine Etkisinin Araştırılması