59
yonetmelikler

Yönetmelikler

SENATO ESASLARI

Lisansüstü

Lisansüstü Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar (YENİ)

Mazeret Sınavları

Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları (YENİ)

Bütünleme Sınav Hakkı

Bütünleme Sınav Hakkı Uygulama Esasları

Bitirme Çalışması

Bitirme Çalışması Esasları

İngilizce Yeterlilik

İTÜ Lisans ve Yüksek Lisans İngilizce Dil Yeterlilik Sınavına Eşdeğer İngilizce Dil Puanları

İTÜ Akademik Onur Sözü

İTÜ Akademik Onur Sözü Esasları

Öğrenci Danışmanlığı

Öğrenci Danışmanlığına İlişkin Esaslar

Öğrenci Temsilciliği

Araştırma Görevlilerinin İTÜ'nün Fakülte ve Üniversite Kurullarında Temsiline İlişkin Esaslar
Öğrenci Konseyi Yönergesi (YENİ)

Erasmus

Lisans Erasmus Değişim Programı Senato Esasları

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabülü

Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi

ÇAP,Yandal,Yatay Geçiş

Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi (YENİ)

Muafiyet ve İntibak İşlemleri

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Öğrenci Affı
5316 Nolu Af Kanunu'nun Lisans Öğrenimi için Senato Uygulama Esasları
5316 Nolu Af Kanunu'nun Lisansüstü Öğrenimi için Senato Uygulama Esasları
5806 Nolu Af Kanunu için Senato Uygulama Esasları
6111 Sayılı Af Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esaslar
6111 Sayılı Af Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esaslar'da Yapılan Değişiklikler

Detaylı bilgi için http://www.fbe.itu.edu.tr/ adresini lütfen ziyaret ediniz.