• Maritaş Denim- Gönüllü Staj
    • Bestseller- Uzun Dönem Stajyeri
    • Egebant- Ar&Ge Stajyeri
    • F.ILKK.