Üniversite Senatosunun 10.12.2020 tarih, 756 sayılı toplantısında yapılan görüşmeler sonunda; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılı sonunda derslerini ve stajlarını tamamlamaları halinde mezun olacak öğrencilerin toplam staj yükümlülüğünün en az yarısını (%50) tamamlamaları koşuluyla zorunlu staj yükümlülüğünden muaf tutulmalarının uygun olduğuna karar verilmiştir.

Staj karar 16.12