Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Atalay’ın “Düşük Ayak Sendromu için Tekstil Tabanlı Robotik Yapıların Geliştirilmesi” adlı projesi TÜBİTAK Ulusal Lider Araştırmacılar Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.  1.970.000 TL bütçeli projede, toplam beş doktora ve doktora sonrası araştırmacıya burs desteği sağlanacak.

Örme teknolojisi kullanılarak, tekstil tabanlı sensör entegreli pnömatik aktüatörlerin üretilmesi hedeflenen projede, aktüatörlerin gereken hareketleri yapabilmesi için sahip olması gereken anizotropik özellikler ve sensör entegrasyonu kumaş üretimi sırasında sağlanacak. Oluşturulacak yumuşak robotik yapılar düşük ayak sendromunun tedavisi için geliştirilerek test edilecek. Projenin beklenen sonuçlarının, nöromüsküler engelli kişilerin ayak fonksiyonlarının iyileştirilmesine katkıda bulunması öngörülüyor. Bu projenin başarılı bir şekilde tamamlanması, Türkiye'nin yumuşak robotik ve tıp alanındaki rekabetçiliğine katkıda bulunarak yeni teknolojilerin oluşturulmasına da vesile olacak.

atalay_ozgur