Üniversite Senatosunun 25.02.2021 tarihli ve 763 sayılı toplantısında alınan karar gereği, 2020 – 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için, Bahar yarıyılı sonunda derslerini ve zorunlu stajlarını tamamlamaları halinde mezun olacak öğrencilerin toplam staj yükümlülüğünün en az yarısını (%50 kısmını) tamamlamaları koşuluyla zorunlu staj yükümlülüğünden muaf tutulmalarının uygun olduğuna karar verilmiştir.