Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Özgür Atalay'ın patent başvurusuna ait inceleme raporu TÜRKPATENT tarafından değerlendirilmiş olup, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 98 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca patent verilmesine karar verildi.

İlgili patent öğretim üyemizin yürütücülüğünü yapıp tamamladığı, Horizon 2020 Texrobots projesi kapsamında yapılan çalışmadan çıktı.

Doktora öğrencimiz Ayşe Feyza Arslan fakültemizden buluşcu olarak yer alıyor. Patentte Bilgisayar Mühendisliği bölümünden araştırmacılar da ayrıca buluşçu olarak bulunuyor.

Patent konusu: YUMUŞAK ROBOTİK UYGULAMALAR İÇİN AKTÜATÖRLER


ozgur patent
ozgur patent2