Öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Özgür Atalay’ın ReTex adlı projesi ile Doç. Dr. Alper Gürarslan’ın SmartWaste adlı projesi AB’nin Ufuk Avrupa Programı MSCA SE-2021 çağrısı kapsamında desteklenmeye değer görüldü. Projelerde farklı ülkelerden sanayi ve araştırma kuruluşları yer alacak.

Desteklenen projelerden olan ReTex’in yürütücülüğü İTÜ uhdesinde. Projenin temel amacı, dünya standartlarında uluslararası ve sektörler arası bir organizasyon ağı oluşturmak. Sürdürülebilir elektronik tekstil malzemeleri geliştirmek için geleneksel tekstil malzemeleri yerine geri dönüştürülmüş pamuklardan çevre dostu yöntemlerle üretilen rejenere lifler kullanılacak. Proje dahilindeki 8 farklı ülkeden 11 ortak, 814.200 Euro bütçeye sahip proje kapsamında sürdürülebilir tekstil malzemeleri oluşturmak için bilgi ve beceri alışverişinde bulunacak, farklı ülkeler ve sektörler arasında işbirliğine dayalı araştırmalar yürütülecek. Proje dahilindeki uluslararası hareketlilik ile araştırmacılar yeni beceriler geliştirecek, yeni araştırma ortamlarını keşfedecek ve kariyer gelişimlerini zenginleştirecek. 

İTÜ tarafından yürütülecek SmartWaste projesinin temel amacı ise, geleneksel ve yüksek maliyetli tekstil malzemelerini sürdürülebilir malzemelerle değiştirerek sürdürülebilir akıllı tekstil malzemeleri alanında çalışan, dünya standartlarında uluslararası ve sektörler arası bir organizasyon ağı oluşturmak. Proje kapsamında sürdürülebilir tekstiller konusunda gelecek nesil araştırmacılar yetiştirilecek ve yenilikçi ürünler geliştirilecek. Proje dahilindeki 6 farklı ülkeden 10 paydaş, 943.000 Euro bütçeye sahip proje kapsamında farklı ülkeler ve sektörler arasındaki ortak araştırmaları güçlendirerek sürdürülebilir tekstil malzemeleri oluşturmak için bilgi ve beceri alışverişinde bulunacak. Konusunda dünya çapında tanınan tekstilciler, malzeme ve polimer bilimciler, kimyagerler, yazılım mühendisleri ve tasarımcılar bu proje kapsamında bir arada çalışacak.

Doç. Dr. Özgür Atalay hakkında

Doç. Dr. Atalay, yüksek lisans ve doktorasını İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde akıllı tekstiller alanında tamamlamıştır. ABD’de Harvard Üniversitesi’nde yumuşak robotik sistemler alanında doktora sonrası araştırmalar yapan Doç. Dr. Atalay, 2019 yılında AB Ufuk 2020 programı kapsamında Marie Curie Individual Fellowship almıştır. İlerleyen dönemlerde almış olduğu çeşitli uluslararası ve ulusal projelerle akıllı tekstiller ve yumuşak robotik alanında çalışmalarına devam etmiştir. Son olarak TEXWEAROTS adlı projesi, AB’nin Ufuk Avrupa Programı Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından desteğe layık görülmüştür.

Doç. Dr. Alper Gürarslan hakkında

North Carolina State Üniversitesi’nde Tekstil Kimyası’nda yüksek lisansını tamamladıktan sonra, Lif ve Polimer Bilimi ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde çift doktora yaptı. Takiben aynı üniversitede Makine ve Uzay Mühendisliği bölümünde doktora sonrası araştırmalar yaptı. 2017 yılında İTÜ’de çalışmalarına başlayan Doç. Dr. Alper Gürarslan, 4 Avrupa Birliği ve 4 TÜBİTAK projesi desteği aldı. Desteklenen bu projeler kapsamında medikal tekstillerden iki boyutlu malzemelere, giyilebilir elektroniklerden sürdürülebilir elyaflara kadar birçok farklı alanda çalışmalarını İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi’nde sürdürmektedir.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

ozgur smartwaste  
alper retex