Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. İkilem Göcek'in yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Capacity Building & Training to Develop Textile Based Electronic Skin to Enable Human Robot Interaction for The Assistance of Older-Adults in Turkey & The Economic Growth of the Turkish Textile Sector" isimli projede tekstil yüzeylerinin iletken hale getirilmesi ve robotlara entegre edilmesi sayesinde ileri yaştaki bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak "dost" robotların tasarlanması hedefleniyor. 
Newton-Katip Çelebi Fonu tarafından desteklenen proje, İngiltere'den Coventry Üniversitesi ile birlikte yürütülüyor. 
Ayrıca projenin destekçileri arasında Kadıköy Belediyesi de yer alıyor. 
Kadıköy gazetesinin proje ile ilgili haberi için tıklayınız

Proje Ekibi 
Doç. Dr. İkilem Göcek - Yürütücü
Prof. Dr. Cevza Candan - Araştırmacı
Prof. Dr. Burçak Karagüzel Kayaoğlu  - Araştırmacı
Öğr. Gör. Rüveyde Oder  - Araştırmacı
Beste Aktürk (Lisansüstü Öğrencisi)  - Araştırmacı

8-yaslY_dostu_robot_1
robot_tekstil