Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Banu Nergis ve Prof. Dr. Cevza Candan’ın Küçükçalık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ile hazırladıkları “Boşluklu (C Kesit) Bikomponent Filament İpliklerden Mamul, Akustik Özellikleri İyileştirilmiş Blackout (Işık Geçirmez) Kumaş Tasarımı” isimli TÜBİTAK 1505 projesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Bu proje kapsamında, firma üretim kabiliyetleri içinde yer alan bikomponent filament iplikler yanında yeni geliştirilecek, yan yana boşluklu (C kesit) başta olmak üzere farklı kesitlerde bikomponent liflerden mamul sentetik iplikler kullanarak, akustik özellikleri iyileştirilmiş “blackout” (ışık geçirmez) dokuma kumaş geliştirilmesi amaçlanıyor. Projenin bir diğer amacının ise sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında geri kazanılmış PET kullanımıyla çevreye duyarlı akustik blackout dokuma kumaş yapılarının geliştirilmesi yönünde ileri çalışmalar için gerekli ürün ve üretim süreçlerine ilişkin veri ve tecrübe birikimi sağlamak olduğu belirtildi.

Gelişkin bir sentetik iplik üretim hattının yanında farklı son kullanım alanlarına yönelik dokuma kumaş üretimleri de bulunan Küçükçalık Tekstil Grubu’nun ulusal ve uluslararası bağlamda akustik ürünler üzerine markası da bulunuyor.

1
Bikomponent liflerin kesit yapılarına göre sınıflandırılması
https://www.innovationintextiles.com/clothing-footwear/oerlikon-offers-new-system-concepts-for-spinning-bicomponent-filament-yarns/ (Erişim Tarih: 13.12.2022)