Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof.Dr. Burçak Karagüzel Kayaoğlu ve Doç.Dr. İkilem Göcek'in de buluş sahibi olarak yer aldığı "Dokunmamış Tekstil Yüzeyi Tabanlı Bir Mikro Akışkan Aygıt ve Üretim Yöntemi" adlı buluş İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'22 de gümüş madalya kazandı. 
Bu çalışmada taban malzemesi emici, mikro elyaftan yapılmış dokunmamış kumaş olan yeni, esnek ve tek kullanımlık, biyolojik algılama yapabilen tekstil tabanlı bir platform geliştirildi. Bu platform fotolitografi tekniği ile üretildi. Kumaş yüzeyinde sıvı iletim yolunu belirleyen fiziksel bariyerler hidrofobik bir foto-direnç polimeri kullanılarak tasarlandı. Sistemin potansiyeli laktik asit ve hidrojen per oksiti renk ölçümü ile teşhis edebilen bir enzim biyosensörü oluşturularak ile test edildi. Bu biyolojik algılama yapabilen platform glikoz, ürik asit gibi farklı türdeki analitlerin hızlı teşhisinde kullanılabilir.

ISIF22 CERTIFICATE